Sommar på Drottningtorget

I sommar kommer Drottningtorget se lite annorlunda ut under fyra veckor när vi bygger upp fyra olika miljöer som ska visualisera förslagen som tagits fram på Drottningtorget och det torgliv och den känslan som är målet med ombyggnationen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Drottningtorget ska byggas om! Under fyra veckor i sommar, med start måndag vecka 24, vill vi visualisera den känslan och det liv som man vill uppnå genom ombyggnationen. Det gör vi genom att skapa fyra olika miljöer med olika aktiviteter utifrån de förslag som tagits fram på torget och det som ska bli det slutgiltiga förslaget - en kombination av de tre.

DET GRÖNA TORGET, VECKA 24
Den här veckan kommer handla om att kunna slappna av, varva ned i lugn och ro och mötas i en grön oas mitt i stadens hjärta.

Bodar
I de uppställda bodarna kommer du kunna handla närodlade växter och grönsaker.

Inslag under veckan
Gräsmatta, planteringar, mötesplatser, såpbubblor, hopprep, rockringar, vimplar, risbollar, ljusslingor.

VARDAGSRUMMET, VECKA 25
Den här veckan skapar vi en miljö som representerar Trollhättebornas vardagsrum - en plats där man möts och umgås.

Bodar
I bodarna kommer du kunna handla närodlade växter och grönsaker och dessutom låna pjäser och bollar till de aktiviteter som veckan erbjuder.

Inslag under veckan
Mötesplatser, hängmattor, hängstolar, schack, fia med knuff, pingis, plockepinn, vimplar, risbollar, ljusslingor.

FRAMTIDENS TORG, VECKA 26
Under den här veckan skapas en miljö som lockar till möten och aktiviteter, en plats för framtiden.

Bodar
I de uppställda bodarna finns under den här veckan cykelverkstad, information om stadens arbete med Håll Sverige Rent samt utlåning av bollar till veckans aktiviteter.

Inslag under veckan
Mötesplatser, bänkar, läktarsektion, fotboll, basket, hopprep, rockringar, vimplar.

DET KOMBINERADE TORGET, VECKA 27
Det kombinerade torget är målet för ombyggnationen och sammanfattar det vi vill att torget ska vara - en plats för alla.

Bodar
I bodarna kommer du kunna köpa närodlade växter och grönsaker,
låna pjäser och bollar till veckans aktiviteter och få hjälp med cykeln i cykelverkstaden.

Inslag under veckan
Gräsmatta, mötesplatser, hängmattor, läktarsektion, pingis, basket, schack, fotboll, vimplar, risbollar, ljusslingor. 

Under sommaren jobbar arkitekterna med att rita ihop ett fjärde förslag på Drottningtorget, utifrån de tre tidigare förslagen och Trollhättebornas synpunkter om dessa. Den 21 augusti presenterar ett förslag på hur det kombinerade torget kan se ut.

Se förslagen och  läs mer om processen kring Nya Drottningtorget här! 

Senast granskad 2016-06-10 av JOSÅKEBEN