Snart ställer vi ut förslagen på Nya Drottningtorget

Nu är det inte många dagar kvar för arkitekterna från Tema att rita på de tre förslagen till Nya Drottningtorget. Sedan väntar utställning av förslagen där du som invånare har chansen att tycka till ännu en gång. Nedan kan du läsa mer om vilka hålltider som gäller för projektet Nya Drottningtorget.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

29 mars ska de tre förslagen på Drottningtorget vara klara och presenteras för Trollhättans ledande politiker.

9 april öppnar vi lokalen på plan två i Oden där vi ställer ut de tre förslagen på Drottningtorget. Där kommer det också finnas möjlighet för dig som invånare att tycka till om förslagen. Gamla Din Sko-lokalen kommer vara öppen och bemannad under vardagar och helger. Lokalen kommer vara bemannad av tjänstemän från Stadsbyggnadsförvaltningen. Det kommer vara möjligt att ställa frågor kring bygglov, detaljplaner, gatu- parkprojekt, kart- och mätärenden och lantmäteriärenden – det kommer finnas personal från samtliga kontor från förvaltningen i ett rullande schema. Mer information om öppettider och bemanning kommer inom kort.

Bra att veta: det förslag på "vinnartorget" som presenteras i augusti kan vara en kombination av de tre förslagen, där inslag har plockats bort eller adderats. Trollhättebornas tankar kommer vara vägledande för politikerna när de tar ställning till hur "vinnartorget" ska se ut. 

14 maj stänger utställningen av torget i Oden-lokalen. Alla tankar och synpunkter som inkommit från Trollhättans invånare sammanställs.

8 juni presenteras invånarnas tankar om förslagen för politikerna som sedan tar ställning till vilket torg som går segrande ur kampen samt vilka justeringar som eventuellt ska göras på det.

Från juni till augusti jobbar arkitekterna vidare med "vinnartorget" utifrån de justeringar som föreslagits av politikerna den 8 juni.

21 augusti, i samband med Trollhättans stora födelsedagskalas, presenteras "vinnartorget".

Under hösten 2016 kommer beslutet om torgets slutgiltiga utformning antas av Kommunfullmäktige.

Sedan är det dags för förberedelser och projektering av ombyggnationen – man går djupare in och undersöker förutsättningarna som finns på plats och hur man ska utföra ombyggnationen rent praktiskt.

Våren 2017 är satt som preliminär byggstart för ombyggnationen av torget.

Om allt går enligt plan kan Drottningtorget stå klart någon gång under slutet av 2018.

Senast granskad 2016-04-05 av JOSÅKEBEN