Senaste nytt från ombyggnationen av Drottningtorget

Gröna gräsmattor, en ny allé snart på plats och konturer av det framtida gångstråket över torget - det här händer på Drottningtorget just nu.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under stora delar av juli har det pågått arbete på Drottningtorget trots semestertider. Positivt är även alla de glada och positiva tillrop om bra utfört arbete till personalen som jobbar där. Detta är uppskattat!

Det vi kan se på torget just nu är ytor med gröna gräsmattor där vi har fått igång bevattningssystem. Allédelen börjar bli klar, där återstår viss plattläggning samt en trädrad. Man kan också börja skönja betongstråkets utformning runt den ståtliga rödeken.

Det är fortsatt stort fokus på plattläggning och kommer vara så under hela hösten. Invid den befintliga fontänen Trollkällan har det schaktats för att få plats med vattenmagasin och filterbrunn för det nya vattenspelet. Ett tidskrävande arbete då stor försiktighet gäller för att inte skada Trollkällan eller den otroligt vackra rödeken som står i området.

Dräneringsarbetet för betongstråket som ska löpa tvärs över torget är i slutfasen och de går nu att skönja linjerna över betongstråket placering.

Inom de närmsta veckorna har vi förhoppningsvis påbörjat planteringen av perenner och kommit ytterligare en bit på vägen med plattläggningen.

Det är många arbetsmoment och detaljer som återstår innan vi har ett färdigt torg men varje del som tillkommer gör att det är lite närmare till slutmålet. Vi tackar för tålamodet!

Senast granskad 2019-08-08 av JOSÅKEBEN