Så inleder arkitekterna arbetet med Drottningtorget

Upphandlingen av den arkitektbyrå som ska rita fram tre förslag på Drottningtorget blev klar i mitten av december och den vinnande byrån är Tema. Företaget har circa 190 anställda, med säten i Stockholm, Uppsala, Norrköping och Malmö. Arkitekterna har nu inlett sitt arbete med torget genom att inventera det på plats i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Arkitektbyrån som ska rita tre förslag på framtidens Drottningtorg är i full gång med sitt arbete. Tema, som har kontor i bland annat Stockholm, har sedan ett par veckor inlett sitt arbete med en omfattande inventering. Vid inventeringen har man varit på plats på Drottningtorget för att skapa sig en uppfattning om platsen. Man har även gått igenom dokumentation och tidigare arbeten från Trollhättans Stad för att förstå platsen, viktiga stråk, barriärer, befintliga kvaliteter med mera. Arkitekterna har också fått ta del av underlaget från den medborgardialog om torget, som pågår sedan början av november.

Totalt är det 10 personer hos Tema som jobbar med Drottningtorget. Johan Forsman är uppdragsansvarig och övriga nio arkitekter sitter organiserade i tre olika team, där varje team ansvarar för ett förslag vardera. Tanken är att det ska bli som en intern tävling hos Tema där de tre teamen tävlar mot varandra med sina förslag. Varje grupp har varsin inriktning på torget de ska rita: Trollhättans vardagsrum, Framtidens plats och Gröna torget.

Utöver de arkitekter som ritar på förslagen så kommer man ta in en referensgrupp bestående av tre arkitekter och landskapsarkitekter, från Stockholm, Uppsala och Malmö. Dessa ska granska förslagen och lämna synpunkter utifrån egna erfarenheter. Genom det här arbetssättet skapas förutsättningar för att kunna arbeta fram tre bra förslag på framtidens Drottningtorget under en kort tidsperiod.

De tre färdiga förslagen på Drottningtorget ska vara klara i slutet av mars och ställas ut i Trollhättan under början av april. Då kommer Trollhätteborna återigen bjudas in till att vara med och tycka till.

På bilderna: Emelie Arnoldsson och Johan Forsman från Tema, Jörgen Einarsson projektledare på Stadsbyggnadsförvaltningen Trollhättans Stad.

Senast granskad 2016-05-23 av KATLOO