Effektbelysning på rödeken på Drottningtorget

Så går jobbet på Drottningtorget

Arbetet med Nya Drottningtorget flyter på enligt plan - nu är det många detaljer som ska på plats för att allt ska klaffa och vissa delar har bjudit på riktig hjärngympa...

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Fyra snabba från Drottningtorget: 

  • De nya vattenspelsrännorna är på plats intill den befintliga fontänen Trollkällan. 
  • Armeringsarbete har påbörjats för betongstråket som ska löpa över torget.
  • Slangar och kablar i massor – snart är vi äntligen klara med detta arbete på torgytan.
  • Rödeken har fått en provbelysning för att se hur vi på bästa sätt framhäver detta träd när mörkret faller på - se bild ovan.

Arbetet med plattläggning pågår för fullt och just nu fokuseras det på att bli färdig med Föreningsgatan. Om arbetet går som det ska och inget oväntat händer så beräknas detta arbete vara färdigt till vecka 44 och därefter kommer det att fokuseras på att börja plattlägga torgytan. På torgytan förbereds det inför detta moment och det arbetas med att få ned markuttagscentral, värmesoffor och den sista rörförläggningen.

Förberedelser inför gjutningen av betongstråket pågår också för fullt. Cortenkant, armering samt värmeslangar ska fästas och läggas på plats under kort tid. Innan gjutning sker ska även 15 större textplattor i betong läggas i betongstråket. Dessa plattor har korta texter om Trollhättans historia skrivna på sig.

Rännorna för vattenspelet som ska komplettera den befintliga fontänen, Trollkällan, har nu monterats. Ett precisionsarbete som har inneburit både en och två tankenötter under resans gång. Här kan nu montage av munstycke, pumpar och belysning påbörjas.

Innanför granitmurarna har äntligen lite drygt 4000 perenner kommit på plats och visar nu en bra bild över den prakt som dessa kommer bidra till det nya Drottningtorget. Under oktober månad ska ytterligare perenner planteras samt även lökar planteras för att komplettera perennerna.  

Senast granskad 2019-09-27 av CLASBEN