Belysningstest, mönster som lyser i backen.

Plattor, belysning och vatten

Arbetet med Nya Drottningtorget löper på fint även om vissa delar är tunga och tidskrävande. Plattläggning, belysning och vatten är i fokus.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under månaden som gått har det varit stort fokus på att jobba med plattläggning utmed Kungsgatan, Föreningsgatan samt mellan granitmurarna där plantering senare ska ske. Ett jobb som kräver noggrannhet samtidigt som det är mycket tungt att utföra. Det är ett tidskrävande arbete då det är totalt 11 olika plattor i olika färg och form som ska läggas i varierat mönster.

Under denna månad så har även en provbelysning av torget skett. Under provbelysningen prövades olika armaturer samt mönster för de gobostrålkastare som ska belysa betongstråket.

Bevattningssystem håller på och monteras och gräsmattor har även rullats ut på de ytor som ska vara gräsbeklädda.

NCC har nu även etablerat sig på området och kommer först och främst ansvara för byggnationen av vattenspelet, betongstråket och viss plattläggning. De har så smått kommit igång med att riva bort gamla plattor.

Relaterad information

Startsidan Nya Drottningtorget

Senast granskad 2019-06-17 av JOSÅKEBEN