Överklagan på Drottningtorget-beslutet

Efter att Kommunfullmäktige den 19 december gav grönt ljust för att sätta igång de nya planerna för Drottningtorget har staden mottagit en överklagan på beslutet. Förvaltningsrätten har den 25 januari beslutat att avslå överklagan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

27 januari

Idag kom beskedet från Förvaltningsrätten att överklagan som inkommit på beslutet om Drottningtorget avslås. Detta innebär att överklagan inte tas upp till prövning. Förvaltningsrättens beslut kan under tre veckor överklagas till Kammarrätten. 

5 januari

Det har inkommit en överklagan på beslutet om att godkänna Drottningtorgets nya utformning och igångsättandet av ombyggnationen som fattades i Kommunfullmäktige 19 december. Överklagan innebär att den etapp av ombyggnationen av torget som planerats till 2017 kan bli försenad. Trollhättans Stads stadsjurist är inkopplad i ärendet och överklagan har skickats till Förvaltningsrätten för vidare utredning. I dagsläget vet vi inte hur lång tid det kan komma att röra sig om eller om överklagan kommer få prövningstillstånd i Förvaltningsrätten. 

Senast granskad 2017-01-27 av CLASBEN