Ombyggnationen av Drottningtorget kan dra ut på tiden

Planerna med att bygga om Drottningtorget har präglats av en omfattande dialog med Trollhätteborna i flera omgångar. Siktet har varit inställt på att det nya torget ska stå klart till 2019 men på grund av en överklagan från Naturvårdsverket kan tidsplanen förskjutas.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ombyggnation i tre etapper

Ambitionen med Drottningtorgets ombyggnation har varit att fördela arbetet i tre etapper under tre års tid. Planen såg ut på följande vis:

Etapp 1, 2017: förberedelser för att flytta bort bussarna från torget. Nya busshållplatser byggs längs med Drottninggatan, Torggatan och på Polhemsgatan. Österlånggatan blir dubbelriktad. Den nya busslösningen börjar gälla under hösten 2017.

Etapp 2, 2018: Den östra delen av torget byggs om, det vill säga det som är bussyta i dagsläget.

Etapp 3, 2019: Den västra delen av torget byggs om och byggnaden kommer på plats.

Förskjutning av byggetapper

Etapp 1 är redan igång, det vill säga förberedelserna för nya busshållplatser. Däremot kan en överklagan från Naturvårdsverket skjuta upp färdigställandet av de hållplatser som planeras till Torggatan – och som enligt ursprunglig tidsplan redan skulle vara färdigställda. Fem lindar längs Torggatan behövs ta ned för att hållplatserna ska bli verklighet och Länsstyrelsens beslut om att det inte krävs någon dispens från biotopskyddet för att göra detta har alltså blivit överklagat. I dagsläget vet vi inte hur lång tid rättsprocessen kommer att ta, men vi räknar med att den första byggetappen inte blir färdigställd som planerat. Handläggningstiden för överklagan är på minst 6 månader.

Torget klart 2020

För att en ny byggnad ska kunna bli verklighet på torget behöver en ny detaljplan för Drottningtorget arbetas fram, vilket vi jobbar med i dagsläget samtidigt som Kraftstaden utreder vad byggnaden ska innehålla för funktioner. Även en detaljplan kan överklagas och därmed räknar vi nu med att samtliga byggetapper kan halka efter i tidsplanen. Vi hoppas på att torget kan stå färdigt i sin helhet 2020. 

Senast granskad 2019-04-11 av KATLOO