Landskapsarkitekter från Temagruppen arbetar med framtidens Drottningtorg

Nya Drottningtorget – tre förslag, tre teman

Nu är det drygt en månader kvar för arkitekterna från Tema att rita på de tre förslagen till framtidens Drottningtorg. Tiden går snabbt och arkitekterna arbetar på effektivt i tre olika team som riktat in sig på varsitt torg med olika teman.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På bilden: Landskapsarkitekter från Tema arbetar med framtidens Drottningtorg. 

Trots att de tre förslagen på framtidens Drottningtorg har olika teman så finns det bestämda delar som ska finnas med i samtliga förslag. Dels så ska de sex funktioner som politikerna pekat ut som särskilt viktiga vara med i alla förslag: grönska, vatten, flexibilitet, lek, torghandel och en anpassningsbar byggnad. Givetvis ska också Trollhättebornas tankar och idéer ingå i varje förslag.

Nedan presenteras de olika inriktningarna och Temas beskrivningar av dessa:

Skogen, älven, kraften: livet
”Det nya Drottningtorget symboliserar Trollhättans identitet som knytpunkt mellan Vänerns vatten och västerhavet med inslag av det omgivande landskapet. Den nya utformningen knyter an till landskapet, historien samt till människorna i staden. Inbjudande mötesplatser, intressant gestaltning och aktiviteter ger förutsättningar för att skapa Trollhättebornas nya inspirerande vardagsrum – en plats där man möts och umgås!”

Det gröna torget – grönska och flexibilitet
”Med inspiration från naturen som omger Trollhättan vill vi skapa en grön oas på ett modernt torg. Integrerad lek, vackra planteringar och konstnärlig utsmyckning lockar till möten och upplevelser i stadens hjärta.”

Framtidens torg
”Med inspiration av Göta Älv och stadens starka industriella historia skapar vi ett spännande och flexibelt torg, ett stadsrum som välkomnar, engagerar och involverar.”

I slutet av mars ska de tre förslagen vara färdiga. Under april och maj kommer förslagen ställas ut i en lokal i Oden-huset på plan två. Då kommer det vara möjligt att tycka till om vilket torg man gillar bäst. Det slutgiltiga förslaget på Drottningtorget kan vara ett av dessa tre förslag men det kan också komma att bli en variant med inslag från de olika förslagen.

Senast granskad 2016-02-29 av JOSÅKEBEN