Nu fortsätter ombyggnationen på Drottningtorget igen

Inom den närmsta veckan kommer arbetet på Drottningtorget att återupptas. Redan nu förbereder man för att sätta igång genom att sätta upp byggstaket. Produktionsenheten påbörjar i vecka 12 arbetet med att föryngra allén.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Arbetet startar med föryngring av allén

I vecka 12 fortsätter ombyggnationen av Drottningtorget. Produktionsenheten startar arbetet med att vi byta ut träden i en del av allén, mellan Torggatan och Föreningsgatan. Träden som ska nyplanteras, Pelaravenbok, är en art som passar bättre i stadsmiljö. Det bidrar till flera positiva effekter:     

  • Träden kommer bli mindre och släppa in mer ljus
  • Färre fåglar och ohyra
  • Renare och trevligare under och omkring träden       
  • Minskade omkostnader för underhåll

Klara i augusti

Att ta ned befintliga träd och plantera nya är ett omfattande arbete som kräver att vi stänger av området runt träden för att säkerställa en säker arbetsprocess. Arbetet med att föryngra allén beräknas att vara klart i augusti.

Färdigställande av förra årets etapp

Parallellt med detta kommer vi också att färdigställa förra årets etapp, området på den tidigare bussytan. Här ska murar justeras, träd planteras och markbeläggning ska på plats. Förhoppningen är att påbörja markarbetet i april.

Invigning i slutet av året

Vi kommer att arbeta på så fort som möjligt och siktet är som tidigare inställt på att inviga torget i slutet av 2019.

Senast granskad 2019-03-12 av JOSÅKEBEN