Vy över Drottningtorget från Torggatan, man ser tydligt den nya byggnaden med dess glasfasader och utskjutande tak. Illustration: tema:

Grönt ljus för Nya Drottningtorget

Efter Kommunfullmäktiges möte igår den 19 december står det klart att det är grönt ljus för Nya Drottningtorget. Den första etappen av ombyggnationen startar redan 2017 då man förbereder för nya busshållplatser på Drottninggatan och Torggatan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Projektet med Drottningtorget har präglats av en bred invånardialog där alla har haft möjlighet att säga sitt. Efter att Trollhätteborna hade tyckt till om de tre första förslagen som togs fram arbetades ett fjärde förslag fram – en kombination av de tre tidigare. Efter dialog om det fjärde förslaget gjordes vissa justeringar för att möta Trollhättebornas åsikter.

Nya Drottningtorget får grönt ljus

Nu har Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige klubbat igenom det slutgiltiga förslaget och det är grönt ljus för att starta ombyggnationen av Drottningtorget 2017. Under den första etappen görs inga direkta åtgärder på torgytan, utan projektet startar med att förbereda för busshållplatser runt om torget för att vid tabellskiftet 2017 kunna flytta ut alla bussar från Drottningtorget.

Det slutgiltiga förslaget utgår ifrån det fjärde förslaget som tidigare presenterats men med följande justeringar:

  • Parkeringsplatser har tillkommit på torget. Dessa är placerade bakom den planerade byggnaden på torget, som ligger längs med Torggatan.
  • Lekytan som tidigare bestod av Saab-bilar klädda med gummimatta får en annan karaktär med ett porlande älvlandskap med konstgräsklädda kullar som tema.
  • Fontänen på torget, Trollkällan, kommer bli kvar som den är idag. Området omkring kompletteras med vattenspel.
  • Det blir ett nytt övergångsställe på Drottninggatan mellan Högskolan Väst och Drottningtorget (söderut).
  • Polhemsgatan kommer stängas av för vanlig biltrafik och bli bussgata för servicelinjer och taxigata under dagtid. För att underlätta för bilflödena i staden blir Österlånggatan dubbelriktad mot Torggatan.
  • Byggnadens innehåll och slutgiltiga utformning är fortfarande under utredning och kommer behandlas som ett separat ärende av politikerna längre fram.

Illustration på det slutgiltiga förslaget

Under januari kommer vi ta fram och presentera en illustration på hur torget kommer att se ut. Det som inte kommer vara beslutat i det här skedet är då hur byggnaden kommer att se ut.

Information om de ombyggnationer som blir aktuella runt omkring Drottningtorget kommer inom kort. 

Senast granskad 2020-09-04 av KATLOO