Föryngringen av allén påbörjad

Lindallén längs med Drottningtorget ska föryngras. I vecka 12 startade arbetet med detta och väntas pågå fram till augusti.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I vecka 12 startade arbetet med att föryngra allén längs med Drottningtorget. Träden i allen är i varierande skick men för att få ett enhetligt uttryck i allén, med jämnstora träd, är det bättre att ta ett helhetsgrepp.

Träden som ska nyplanteras, Pelaravenbok, är en art som passar bättre i stadsmiljö. Det bidrar till flera positiva effekter:     

  • Träden kommer bli mindre och släppa in mer ljus
  • Färre fåglar och ohyra
  • Renare och trevligare under och omkring träden       
  • Minskade omkostnader för underhåll

Senast granskad 2019-04-11 av KATLOO