Föreningsgatan vid Drottningtorget stängs av för biltrafik

Nu flyttar ombyggnationen av Drottningtorget norr ut och markarbetet fortsätter på Föreningsgatan i anslutning till torget. Gatan kommer stängas av för biltrafik från vecka 36.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Från vecka 36 och ett antal veckor framåt kommer Föreningsgatan utmed Drottningtorget vara att vara avstängd för biltrafik. Ombyggnationen av Drottningtorget flyttar nu till denna del. Här kommer vi sätta nya brunnar och nya markplattor ska på plats. 

Under byggtiden kommer det fortsatt vara möjligt för gångtrafikanter att ta sig genom området.

Senast granskad 2019-08-28 av JOSÅKEBEN