Föreningsgatan vid Drottningtorget stängs av för biltrafik

Nu flyttar ombyggnationen av Drottningtorget norr ut och markarbetet fortsätter på Föreningsgatan i anslutning till torget. Gatan kommer stängas av för biltrafik från vecka 36.

Person
Projektledare, Gatu-Parkkontoret Daniel Mesa Moreno 0520-49 77 03
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Från vecka 36 och ett antal veckor framåt kommer Föreningsgatan utmed Drottningtorget vara att vara avstängd för biltrafik. Ombyggnationen av Drottningtorget flyttar nu till denna del. Här kommer vi sätta nya brunnar och nya markplattor ska på plats. 

Under byggtiden kommer det fortsatt vara möjligt för gångtrafikanter att ta sig genom området.

Senast granskad 2019-08-28 av Josefin Åkesson Bengtsson