Uppgrävd mark, förberedelser för ny allé

Förberedelser för ny allé

Den tidigare lindallén längs Drottningtorget på Kungsgatan är borttagen och arbetet med att förbereda för nyplantering av träd pågår för fullt. Förhoppningen är att de nya träden ska vara på plats innan sommaren.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Just nu arbetas det för fullt med att skapa så bra förutsättningar som möjligt för den nya allén som ska planteras. Gammalt material schaktas bort för att skapa en så bra växtbädd som möjligt för våra blivande alléträd. Detta görs enligt en metod som kallas ”Stockholmsmodellen”. Denna modell är speciellt anpassad för stadsmiljö och de utmaningar som finns här samt för att ge träden bästa möjliga förutsättningar för en bra etablering.

Det är svårt att beräkna hur länge detta arbetsmoment kommer fortgå men förhoppning är att innan sommaren står i full blom ska vår nya allé på plats.

Vill du läsa mer om Stockholmsmodellen så gör du det här. 

Senast granskad 2019-03-28 av JOSÅKEBEN