Planerade upphandlingar

Här listas våra kommande planerade upphandlingar. Vi lägger kontinuerligt ut information om fler upphandlingar vartefter de beslutas, så håll utkik!

Person
Upphandlingschef Stefan Griwall 0520-49 70 26
Enhet Upphandlingsavdelningen Gärdhemsvägen 9 0520-49 50 00

Upphandling

Start

Underhåll och reparation värmevagnar

Q2

Sjukvårdsmaterial

Q2

Tvättning av textilier

Q3

Service storköksmaskiner

Q3

Grytor till storkök

Q3

Färsk Fisk ev.

 

Finansiella leasingtjänster

Q3

Nätauktion fordon

Q2

Vitvaror & Hushållsapparater

Q3

Lastmaskin L60

 

Trädgårdsavfall hämtning

Q3

Städtjänster

Q2

Uthyrningsmaterial

Q2

Elarbeten / El-montör

Q2

Elarbeten / IT, Larm, Passersystem

Q2

Elarbeten / El-automation

Q2

Elmaterial (egna köp)

Q1

Underhåll Industrispår Stallbacka

Q3

Elkonstruktör

Q2

Hisservice Tomt AB

 

Tekniska Konsulttjänster diverse

Q3

VS & VA-material

Q2

VS-Arbeten

Q3

Ombyggnation Kontaktcenter Stadshuset

 

Alkoholmätare med tillhörande analystjänst

Q3

Besöksräknare gång- och cykeltrafik

Q2 2021

Bussresor

Q1 2021

Portservice 2017

Q1 2021

Valadministrativt system

Q1 2021

Solskyddsprodukter

 

Jord och Bark

Q2

Krossning av berg

Q2

Mobiltelefoner och plattor

Q3

Klienter/PC

Q3

Kommunbevakning

Q3

Konstgräs och gummibeläggning

Q4

Projektledning

Q2

Rekryteringstjänst

Q2

Fastighetsunderhåll Plåt- och vent

Q2

Fastighetsunderhåll Glas

Q2

Pollare, fasta och sänkbara 

Q2

Mek och underhållsarbete

Q2

Plattor och Stenprodukter

Q2

Byggnadsställningar

 

Diverse tjänster ekonomikontoret

Q3

 

Undrar du något, går det bra att kontakta någon av oss, enligt kontaktuppgifterna ovan. 

Senast granskad 2020-12-28 av Clara B