Planerade upphandlingar

Här listas våra kommande planerade upphandlingar. Vi lägger kontinuerligt ut information om fler upphandlingar vartefter de beslutas, så håll utkik!

Verksamhet

Upphandlingsavdelningen

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Upphandling

Preliminär annonsering

Stängsel inkl. montering Kvartal 3
Ramavtal städmaskiner Kvartal  2
Mejeriprodukter stora enheter Kvartal  2
Lastbil för anläggningskörning Inte bestämt
Lastmaskin Inte bestämt
3st lätta lastbilar Inte bestämt
Marksten till Kungsgatan  Inte bestämt
6 stycken 4-facksbilar (sopbilar) Kvartal 3
1 st FNI-bil (sopbil 1-fack) Kvartal 3
Bergsprängning Kvartal 3
Grovavfall TEAB Kvartal 4
Grå Friktionsplatta i betong Kvartal 2
Hushållsavfall TEAB Kvartal 3
Lokalvård Kvartal 3
Plattor och Stenprodukter Kvartal 2
Städtjänster TEAB Kvartal 1
Systemstöd för medarbetarenkät Kvartal 3
Mottagare restavfall, matavfall och grovavfall Kvartal 4
Reinvestering konstgräs inkl. belysning Kvartal 2
Konstsnöspår etapp 2 Kvartal 2
Entreprenad ny omlastningshall TEAB Kvartal 2
Entreprenad Solcellspark TEAB Inte bestämt
Entreprenad Biokolspanna TEAB Inte bestämt
El-arbeten  IT, Larm, Passersystem Kvartal 3
Fastighetsunderhåll Bygg Kvartal 4
Klippning av bruksgräsytor Kvartal 3
Parkskötsel Kvartal 3
Entreprenad ny ÅVC TEAB Kvartal 2
Fastighetsunderhåll golv Kvartal 4
Tekniska konsulter Planarkitekt Kvartal 2
Ljud & Ljus löpande tjänster Kvartal 3
Fastighetsunderhåll måleri Kvartal 4
Tryckeritjänster Kvartal 3
Trä- och byggvaror Kvartal 4
Alkoholmätare med digital analystjänst Kvartal 3
Banktjänster o löneförmedling Kvartal 3
Handledning, omställning, rehabinsats Kvartal 3
Jord och bark Kvartal 1
GPS-tjänst Kvartal 2
Isgrus Kvartal 1
Snöröjning samt halkbekämpning Kvartal 1
Trygghetslarm, Trygghetskamera (Nattro) Kvartal 2
Kommunövergipande dokument- och ärendehanteringssystem Inte bestämt
Fastighetsservice Kvartal 3
Försäkringsförmedlare Kvartal 3
Juridiska tjänster Västupp Kvartal 3
Solceller, samarbetspartner Kvartal 2
Fastighetsunderhåll plåt Kvartal 1 2024
Fastighetsunderhåll glas Kvartal 1 2024
Mottagning av massor Kvartal 3
Plattform för kommunikation, administration, elevhantering Kvartal 4
Pollare, fasta och höj- och sänkbara Kvartal 4
Tjänstekoncession Kronan kulturhus Kvartal 2
Bemanningstjänster inom sälj TEAB Kvartal 1
Farligt avfall Kvartal 4
Produktionskemikalier för avloppsrening TEAB Kvartal 3
Partner för nytt intranätet Kvartal 2
Utrustning till studio Kvartal 2
Förmedling av friskvårdstjänster Inte bestämt
LMS - utbildningsportal samt plattform för kompetensinventering Kvartal 3 tidigast
Onboardingverktyg Kvartal 3 tidigast
Administration av miljöbilar (löneväxling) Inte bestämt
HBTQ-certifiering, stadsövergripande Inte bestämt
Digitalt system för SBA Kvartal 2
Leverantör av utbildningar inom hat, hot och våld Kvartal 2
Mobila personlarm  Kvartal 3
Externt stöd för enkätundersökningar Inte bestämt
Konsult MEX-frågor Inte bestämt
Transporttankar för diesel Inte bestämt
Mellanlager för diesel  Inte bestämt
Vinterutrustning Kvartal 2
Verksamhetsystem PoS Kvartal 2

Upphandling och inköp i Vänersborgs kommun

Undrar du något, går det bra att kontakta någon av oss, enligt kontaktuppgifterna ovan. 

Har du en fråga eller fundering om upphandling?

Välkommen att kontakta upphandlingsavdelningen via formuläret nedan. 

Senast granskad 2023-02-06 av PERIVA