Entreprenör

Genom gemensamma upphandlingar kan vi göra stora ekonomiska besparingar och vi gör även vinster genom att nyttja den samlade kompetensen.

Person
Upphandlingschef Stefan Griwall 0520-49 70 26
Enhet Upphandlingsavdelningen Gärdhemsvägen 9 0520-49 50 00

Trollhättans Stad och dess bolag köper in varor och tjänster för ca 1 miljard SEK/år.

Vi har tagit fram ett gemensamt dokument med information och grundkrav för entreprenörer.

I framtiden är vår ambition att samarbeta mer med leverantörer och entreprenörer i form av forum, för att vi ska ta tillvara varandras kunskaper och erfarenheter. Vi vill också genom dessa forum informera om kommunens krav och mål för att underlätta leverantörers och entreprenörers planering och budgetering. 

Kontaktpersoner, samarbetsgrupp "Gemensamma krav"

Vid frågor angående dessa dokument kontakta någon av nedanstående personer.

Trollhättans Stad

Upphandlare Marita Frisk
0520-49 70 32, marita.frisk@trollhattan.se

Säkerhetschef Kristina Hedman
0520-49 76 47, kristina.hedman@trollhattan.se

Förvaltare Roger Karlsson
0520-49 79 55, roger.karlsson@trollhattan.se

Miljöinspektör Johanna Englund
0520-49 74 75, miljo@trollhattan.se

Projektledare Drazen Kendes
0520-49 78 49, drazen.kendes@trollhattan.se

Miljöstrateg Rose-Mari Sandstedt
0520-49 76 91, Rose-mari.sandstedt@trollhattan.se

Områdeschef, Arbetsmarknad Annika Andersson
0520-49 79 49, annika.andersson@trollhattan.se

Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB

Upphandling Sirja Nikkanen
0520-47 45 60, sirja.nikkanen@kraftstaden.se

AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

Inköp/upphandling Birgitta Dichter
0520-877 24, birgitta.dichter@eidar.se

Trollhättans Energi AB

Kvalitetsansvarig/Inköpsansvarig Maria Bryntheson
0520-49 75 84, maria.bryntheson@trollhattanenergi.se

Senast granskad 2020-11-10 av katarina.loodh@trollhattan.se