Entreprenör

Genom gemensamma upphandlingar kan vi göra stora ekonomiska besparingar och vi gör även vinster genom att nyttja den samlade kompetensen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Verksamhet

Upphandlingsavdelningen

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9

Trollhättans Stad och dess bolag köper in varor och tjänster för ca 1 miljard SEK/år.

Vi har tagit fram ett gemensamt dokument med information och grundkrav för entreprenörer.

I framtiden är vår ambition att samarbeta mer med leverantörer och entreprenörer i form av forum, för att vi ska ta tillvara varandras kunskaper och erfarenheter. Vi vill också genom dessa forum informera om kommunens krav och mål för att underlätta leverantörers och entreprenörers planering och budgetering. 

Senast granskad 2021-09-01 av klas.liwenborg@trollhattan.se