City Trollhättan

Ingenting gör sig självt här i världen. Långsiktig och strategisk utveckling i en stadskärna är ett arbete som bygger på att samtliga deltar!

Person
Näringslivschef Helena Kortered 0520-49 7049 0722-18 79 15
Enhet Näringslivsenheten Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Näringslivsenheten

Centrumbolaget City Trollhättan ägs utav stadens köpmän och företagare, fastighetsägare och Trollhättan stad. Tillsammans skapar dessa tre aktörer en god grund för ett långsiktigt hållbart arbete. På deras webbplats finner du bland annat utbud, öppettider och hur man hittar i city.

City Trollhättan

Senast granskad 2014-07-02 av elin.bom@trollhattan.se