Så blir du leverantör

Trollhättans Stad välkomnar företag att delta i upphandlingar och direktupphandlingar. För oss är det viktigt att nyttja de konkurrensmöjligheter som finns och att utveckla marknaden. Här har vi samlat information för dig om är eller vill bli leverantör till oss.

Verksamhet

Upphandlingsavdelningen

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ett första steg för att bli leverantör till en kommun är att vara uppdaterad om vilka upphandlingar som pågår och vilka som planeras inom kommunområdet.

Alla våra upphandlingar sker i enlighet med lagen om offentlig upphandlingoch stadens policys och riktlinjer. I ytterligare enlighet med lagen så annonserar vi våra upphandlingar i en allmänt tillgänglig databas. Vi använder vi oss av systemet Visma och där kan du som leverantör prenumerera på upphandlingar som annonseras. På så sätt undviker du att missa ett kontrakt.

Visma Opic - bevaka upphandlingar

Pågående upphandlingar

När du har bestämt dig för att lämna anbud tänkt då på att börja arbeta i god tid.

  • Läs förfrågningsunderlaget noggrant
  • Fråga dig vad som efterfrågas och på vilka villkor
  • Ställ skriftliga frågor om förfrågningsunderlaget är oklart

När du lämnar anbudsförfrågan hos kommunen måste du bland annat visa att ditt företag sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Om vi får veta att en leverantör är dömd för kriminell verksamhet, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt ska vi utesluta den leverantören vid upphandlingar.

Har du en fråga eller fundering om upphandling?

Välkommen att kontakta upphandlingsavdelningen via formuläret nedan. 

Relaterad information

För att vinna en upphandling behöver du förstå regelverket LOU. Det finns ett stort utbud av utbildningar i offentlig upphandling och anbudsgivning för leverantörer. På Notisums hemsida kan du läsa mer om Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Notisums hemsida - LOU - Lagen om offentlig upphandling

Ibland kan upphandlingsprocessen kännas tung att läsa igenom och ta till sig, så vi har samlat några definitioner med beskrivningar som kan underlätta arbetet:

Definitioner

Senast granskad 2022-11-14 av KLALIW