Samverkan med Skatteverket

Ska du utföra uppdrag hos Trollhättans Stad och våra kommunala bolag? Då är det bra att du känner till att vi på Trollhättans Stad arbetar förebyggande tillsammans med Skatteverket.

Verksamhet

Upphandlingsavdelningen

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi och Skatteverket har ett gemensamt intresse av att alla företag som anlitas av Trollhättans Stad och våra kommunala bolag är seriösa företag.

Redovisning och betalning av skatter ska skötas och  svartarbete ska inte förekomma.

Med anledning av detta har vi på Trollhättans Stad och våra kommunala bolag bestämt oss för att använda Skatteverkets arbetsmetod ”förebygga ekonomisk brottslighet”  för kontroll av anlitade entreprenörer.

Alla som utför uppdrag för Trollhättans Stad och våra kommunala bolag, oavsett vem som är beställare, omfattas av samarbetet mellan oss och Skatteverket. Om alla spelar efter samma regler skapas en sundare konkurrens-situation.

Det förebyggande arbetet innebär att vi begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för alla entreprenörer som är involverade i uppdraget, både inför upphandling men också löpande under avtalets gång.

Skatteverket lämnar ut information om respektive entreprenör har:

  • godkänd F-skatt
  • momsregistrering
  • arbetsgivarregistrering
  • ev. skatteskuld hos Kronofogden
  • redovisade arbetsgivaravgifter för de tre senaste månaderna

Information om skattestatus hämtas via en excelfil.

För att lyckas med det förebyggande arbetet är det viktigt att skattestatus kontrolleras i alla led av entreprenörer, underentreprenörer och underentreprenörs underentreprenör osv.

Utländskt företag

Utlandsregistrerat företag, som efter utvärderingen kan komma att erbjudas kontrakt, ska före avtalets tecknande göra skatteanmälan för godkännande av F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering på  blankett SKV 4632.

Vad innebär det för dig?

Om du som anlitats av Trollhättans Stad och våra kommunala bolag behöver anlita en underentreprenör så ska vi först godkänna entreprenören. Godkännande får du genom att skicka en e-post med excelfilen med uppgift om organisationsnummer på tilltänkt entreprenör till den som anlitat dig.

Vid varje förändring av underleverantör ska en ny uppdaterad excelfil skickas med e-post till den som anlitat dig. Det är viktigt att fylla på filen löpande med nya anlitade entreprenörer så att alla blir uppföljda.

I avtal mellan dig som utför uppdrag för oss och dina eventuella underentreprenörer, skriftliga eller muntliga, ska information om det förebyggande arbetet skrivas in.

Samverkan med Skatteverket, som fil istället

Senast granskad 2021-09-01 av KLALIW