Entreprenör

Genom gemensamma upphandlingar kan vi göra stora ekonomiska besparingar och vi gör även vinster genom att nyttja den samlade kompetensen.

Verksamhet

Upphandlingsavdelningen

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad och dess bolag köper in varor och tjänster för ca 1,3 miljarder SEK/år.

Vi har tagit fram ett gemensamt dokument med information och grundkrav för entreprenörer.

I framtiden är vår ambition att samarbeta mer med leverantörer och entreprenörer i form av forum, för att vi ska ta tillvara varandras kunskaper och erfarenheter. Vi vill också genom dessa forum informera om kommunens krav och mål för att underlätta leverantörers och entreprenörers planering och budgetering. 

Grundkrav och information till Entreprenörer och Leverantörer för uppdrag inom Trollhättans kommun 2022

Länk till diariet (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-06-14 av KLALIW