Pågående upphandlingar

Du som företagare är välkommen att delta i våra upphandlingar - en sund konkurrens är positivt för alla parter.

Verksamhet

Upphandlingsavdelningen

Hitta hit

Gärdhemsvägen 9

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Upphandlingsavdelningen är kommunens centrala upphandlings- och inköpsenhet. När Trollhättans Stad köper varor, tjänster och byggentreprenader måste vi som kommun följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller ett enskilt köp.

Vi använder oss av Visma vid annonsering av upphandlingar. Du som anbudsgivare registrerar dig för att hämta ut handlingarna till upphandlingen.

Aktuella och pågående upphandlingar

Har du en fråga eller fundering om upphandling?

Välkommen att kontakta upphandlingsavdelningen via formuläret nedan. 

Relaterad information

Konkurrensverket

Elektroniska fakturor

Senast granskad 2021-09-01 av KLALIW