Definitioner

Ibland kan upphandlingsprocessen kännas tung att läsa igenom och ta till sig, så vi har här samlat några definitioner med beskrivningar som kan underlätta arbetet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Anskaffningsbeslut

Beslut att anskaffa vara eller tjänst.

Inköpsbeslut

Beslut om var köpet skall ske och på vilka villkor. Inköpsbeslut föregås av anskaffningsbeslut. Anskaffningsbeslut fattas av nämnd, förvaltningschef eller annan inköpsansvarig.

Inköpsansvarig

Befattningshavare som har rätt att fatta anskaffningsbeslut. Förvaltningschefen är alltid inköpsansvarig.

Beställning

Det dokument varmed inköpsansvarig beställer varor eller tjänster direkt hos leverantör.

Upphandlingsuppdrag

Det dokument inköpsansvarig utfärdar till upphandlingsavdelningen av vara eller tjänst som skall upphandlas av upphandlingsavdelningen.

Leveransavtal/ramavtal etcetera

Avtal med viss leverantör om leverans av varor eller tjänster. (Ramavtal)

Senast granskad 2020-09-04 av CLASBEN