Två män jobbar tillsammans vi datorn, i bakgrunden två kvinnor som pratar

Projekt och insatser

Vi tror på styrkan av samverkan och jobbar därför för att näringsliv och offentliga verksamheterna krokar arm för en gemensam och effektiv utveckling av Trollhättan. Vi möter olika utmaningar längs vägen och därför startar vi upp olika projekt och insatser för att Trollhättan ska vara väl rustade. Samverkan är något vi genom åren haft anledning att öva på och det är något som vi numera vet att vi är väldigt bra på i Trollhättan. Vi kan snabbt samla berörda parter när det behövs vilket gör att vi upplevs vara på tå och alltid på gång.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Här nedan kan ni läsa om några av de projekt och insatser som pågår just nu:

 

AIL Create

AIL Create är ett samverkansprojekt mellan akademi, näringsliv och samhälle som ska utveckla högskolans profil för arbetsintegrerat lärande med fokus på små- och medelstora företag. Pilotprojektet engagerar studenter, företagare och tjänstepersoner i centrumutveckling utifrån tre fokusområden: e-handel, hållbarhet och entreprenörskap.

Syftet med AIL Create är att utveckla högskolans profil för arbetsintegrerat lärande med fokus på små- och medelstora företag. Insatsen ska även bidra till centrumutveckling, ökad attraktionskraft och tillväxt.

Jobbkraft Trollhättan

Jobbkraft Trollhättan är en gemensam och serviceinriktad kraftsamling för kompetensförsörjning i Trollhättan. Nätverket samlar representanter från näringsliv, akademi och samhälle. Den första processen som utvecklats gäller specifikt för teknikföretag.

Syftet med Jobbkraft Trollhättan är bland annat att attrahera och behålla rätt kompetens till närområdet samt stödja samverkan mellan utbildning/forskning och arbetsliv. Dessutom att skapa en samverkansplattform tillsammans med företag som ska kunna fungera som lokala branschråd.

Kontakta gärna Näringslivsenheten om du har frågor eller funderingar om våra projekt och insatser. 

Bild på personerna som ingår i Näringslivsrådet

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är en arena där näringslivet ihop med tjänstemän möter politiken för att diskutera Trollhättans samhällsutvecklingsfrågor. Allt i syfte att öka Trollhättans attraktivitet.

Foto över de personer som var med på ett studiebesök i Jönköping

Attraktiv studentstad

Tillsammans utvecklar vi Trollhättan som studentstad. "En stark och attraktiv stad där studenter trivs, utvecklas och gör skillnad" - det är vår vision.

Senast granskad 2023-09-27 av ANNNIL