Allén längs Kungsgatan

Arbetsintegrerande sociala företag

Är du mellan 18-65 år kanske din väg vidare är via ett arbetsintegrerat socialt företag? Vi samverkar med de arbetsintegrerande sociala företagen i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ett arbetsintegrerat socialt företag (ASF) är egentligen som vilket företag som helst. Arbetsintegrerande sociala företag skapar möjligheter för människor som av olika anledningar inte tagit sig in i arbetslivet på annat sätt, eller som kanske behöver stöd för att ta sig tillbaka.

Ofta har de som startar och är anställda i ett ASF någon form av funktionsvariation. I ett ASF får du möjlighet att göra det du är bra på och arbeta 100% av din egen förmåga. Det gör att tex de som varit sjukskrivna länge får möjligheten att kunna arbeta igen utifrån sina förutsättningar.

Senast granskad 2022-07-06 av JENMAR