Vårvik och Hjulkvarnelund - en ny del av din stad

I Vårvik och Hjulkvarnelund kommer en ny grön och vänlig del av din stad att växa fram på historisk mark. Här skapar vi mötesplatser, utvecklar rekreationsområden och lägger grunden för framtida verksamheter och bostäder. Allt sammanlänkat av en ny bro över älven – Stridsbergsbron – som tar alla Trollhättebor lite närmare varandra.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Om projektet

 
 

Översiktsbild_VårvikochHjulkvarnelund.JPG

Klicka på bilden för att göra kartan större. 

Områdena som berörs av planerna är Knorren och Stridsbergs (tidigare Källstorps industriområde), som ingår i den nya stadsdelen Vårvik, och ligger på västra sidan av Göta Älv. På den östra sidan älven berörs området Hjulkvarnelund från stadsparken upp till Stallbacka och ut till Kungsportsvägen.  

Helheten

 • Vi tillgängliggör strandkanten och skapar nya mötesplatser.
 • Vi utvecklar och förbättrar rekreationsområden.
 • Den upplevda tryggheten i områdena stärks när de fylls med mer liv och rörelse.
 • Vi bevarar djur- och växtliv och den värdefulla miljö som finns runt älven. Vi tar särskild hänsyn till den sällsynta dammfladdermusen.
 • Vi skapar förutsättningar för Trollhättan att växa och utvecklas.
 • Vi planerar för en ny bro som kopplar samman staden och löser framtidens trafiksituation.  

Sanering

 • För att kunna utveckla Vårvik med bostäder, verksamheter och nya mötesplatser behöver vi städa upp på Källtorps gamla industriområde. 
 • Sanering av området påbörjas hösten 2019 och förväntas pågå till 2021.
 • Under saneringstiden kommer det fortfarande vara möjligt att nyttja stora delar av före detta Knorren-området.  

Stridbergsbron

 • En ny bro kommer att binda ihop Hjulkvarnelund och Vårvik, sammankoppla staden ytterligare och dessutom skapa genvägar till det mesta.
 • En ny bro innebär en mer robust trafiksituation för centrala staden och kommer avlasta Klaffbron. 

Vårvik

 • Vårvik blir Trollhättans nya stadsdel med bostäder, verksamheter och gott om plats för möten, natur, djur och rekreation. 
 • Vi planerar för drygt 1800 bostäder i området. 
 • Det gamla industriområdet ska bli en knutpunkt för service, kontor och handel.
 • Utmed strandpromenaden kommer naturen att vara tongivande.
 • Läs mer om byggnaderna som bevaras på Stridsbergs industriområde

Hjulkvarnelund

 • Vi utvecklar stadsparken Folkets Park:

  • Tillgänglig för alla.
  • Helt ny plats för rekreation, lek och möten. 
 • Ny stadsgata som bidrar till minskat buller och bättre miljö i anslutning till bostadsområde i Egna Hem. 
 • Nuvarande Kungsportsvägen byggs om till bostadsgata med bred gång- och cykelväg och parkeringar vilket leder till en säkrare trafiksituation.
 

Delprojekt

 

 
Närbild på man med cykel, logotyp med texten Vårvik

Vårvik - en ny del av staden med spännande historia

Trollhättans nya stadsdel som ger rum för framtidens mötesplatser, bostäder och verksamheter.

Kvinna och man som jobbar i naturen

Hjulkvarnelund - tar centrum närmare älven

Stadens puls möter naturen när vi utvecklar Hjulkvarnelund där stadsparken blir en mötesplats att räkna med.

Från Stridbergs, gammal industribyggnad i tegel

Sanering - vi gör rent för hälsa och miljö

Först gör vi rent - en förutsättning för att människor, djur och natur ska må bra.

Man som sträcker armarna i luften ståendes på en brygga vid vattnet. Till vänster en bro.

Ny bro - för Trollhätteborna närmare varandra

Stridsbergsbron blir länken som binder ihop Trollhättan och löser framtidens trafiksituation.

Lila bakgrund med texten "Tidplan 2020"

Tidplan - genomförandet steg för steg

Håll koll på de viktigaste milstolparna när vi utvecklar Vårvik och Hjulkvarnelund.

Barn som sitter på en cykel

Bakgrund - så här har planerna vuxit fram

Läs mer om bakgrunden till den nya delen av din stad.

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN