Kvinna och man som jobbar i naturen

Hjulkvarnelund - tar centrum närmare älven

Stadens puls möter naturen när vi utvecklar Hjulkvarnelund där stadsparken blir en mötesplats att räkna med.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hjulkvarnelund är området där stadens puls kopplas ihop med lugn, natur och vattnet i Göta Älv. Genom att utveckla Hjulkvarnelund kommer detta förstärkas och förbättras genom att tillgängliggöra strandkanten än mer. Folkets Park kommer utvecklas till en riktig stadspark som är öppen och tillgänglig för alla - en park att ha det riktigt härligt i. Här kopplar vi ihop staden med Vårvik på andra sidan älven, och hela västra Trollhättan, genom att bygga Stridsbergsbron. 

 

Kort om utvecklingen av Hjulkvarnelund

 • Vi bygger en ny stadsgata som bidrar till minskat buller och bättre miljö i anslutning till bostadsområdet Egna Hem och som leder fram till den nya Stridsbergsbron. 
  • För att ge plats åt den nya vägen kommer campingen flyttas men fortfarande finnas kvar i området. 
  • Förskolan Lunnen stängs ned. 
 • Nuvarande Kungsportsvägen byggs om till bostadsgata med bred gång- och cykelväg vilket leder till en säkrare trafiksituation.
 • Trollhättan får en stadspark när Folkets Park och Lunnen växer ihop:
  • Tillgänglig för alla.
  • Bättre möjlighet för rekreation och evenemang.
  • Ökad trygghet.
 • Vi planerar för ett fåtal nya bostäder i området. 
 

Detaljplaner som styr utvecklingen

Fem detaljplaner har arbetats fram inom projektet som rör Vårvik och Hjulkvarnelund.

 
Entrén till Folkets Park i Trollhättan med planteringar i förgrunden

Stadsparken växer fram

I januari 2021 startade arbetet med Trollhättans nya stadspark. Området som berörs är Folkets Park och Lunnen, det grönområde som ligger intill Folkets Park. Arbetet med Folkets Park blev klart 2021, och under 2022 påbörjades etapp 2 med huvudfokus

Cirkulationsplats med anslutande vägar som byggs på Nya Hjulkvarnelundsvägen

Byggnation av Nya Hjulkvarnelundsvägen

Nya Hjulkvarnelundsvägen kopplar tillsammans med Stridsbergsbron ihop östra och västra Trollhättan och skapar en bättre trafiksituation för boende längs Kungsportsvägen.

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN