Kulturhistorisk byggnad från 1900-talet, Filfabriken Stridsberg

Kulturmiljö- och industriarv på Stridsberg

På Stridsbergsområdet, tidigare Källstorps industriområde, finns ett stort arv efter den industri som är en stor del av Trollhättans historia. Det vill vi bära med oss samtidigt som vi skapar plats för framtiden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kulturmiljö - och industriarv möter framtiden

Kulturmiljön från industrihistoria som finns på Stridsbergsområdet är något vi är stolta över i Trollhättan och läget vid Göta Älv förhöjer platsen ytterligare. Vi vill att det här området återigen ska fyllas av liv och nyttjas på bästa sätt. Med det historiska arvet i ryggsäcken vill vi möta och göra plats för framtiden. För att kunna åstadkomma det behöver vi först och främst sanera området då det är förorenat efter industrin som var verksam där - läs mer om saneringen. Saneringen är det första steget för att kunna öppna upp platsen som i dagsläget är tillsluten och stängd - genom att sanera skapar vi tillgång till historisk mark, för alla! 

 

Balansgången mellan historian och framtiden 

Att skapa plats för framtiden på historisk mark är en balansgång mellan framtida visioner och värden från förr. På Stridsberg finns byggnader av kulturhistoriskt värde och vi har undersökt och utrett varenda en av dessa. Det undersökningen visar är att vissa byggnader är i ett riktigt dåligt skick - så dåligt att det faktiskt inte ens är tillåtet att gå in i dem på grund av rasrisk. Att restaurera och bevara byggnader som är i ett sånt dåligt skick är en mycket stor utmaning och i många fall innebär det att byggnaden behöver rivas och byggas om från grunden.

När beslut fattas om vilka byggnader som ska bevaras och vilka som försvinner så är det en rad olika faktorer som ligger bakom. Byggnaders skick, kostnader för att restaurera och bevara, kostnader för att riva och återbygga, vilka värden byggnaderna har haft och kan fylla i framtiden. Det har landat i ett beslut där vi valt att bevara byggnader med störst karaktär och som kan sätta sin prägel på området. Läs mer nedan om vilka byggnader som kommer leva kvar på Stridsberg. 

 

På Stridsberg finns i dagsläget byggnader från tidigt 1900-tal, med tillbyggnader från 1970- och 1980-talet. Under 1960- till 1980-talet tillkom även ett antal lagerbyggnader på området. 

Filfabriken, tidigt 1900-tal

Filfabriken kommer bevaras, restaureras och användas som verksamhetslokal. En viktig och vacker del av historian som följer med in i framtiden.

Hyveljärnsfabriken, tidigt 1900-tal

Hyveljärnsfabriken är i ett mycket dåligt skick och i dagsläget är det inte tillåtet att vistas i byggnaden. Större delen av byggnaden kommer försvinna, men vi ser över möjligheten att spara någon del av den.

Sågbladsfabriken, tidigt 1900-tal

Sågbladsfabriken är i ett mycket dåligt skick och i dagsläget är det inte tillåtet att vistas i byggnaden. Byggnaden kommer försvinna för att ge plats åt framtiden på den historiska marken.

Martinverket, tidigt 1900-tal (med tillbyggnader från senare delen av 1900-talet) 

Martinverket kommer bevaras, bortsett från några tillbyggnader och taket som behöver ersättas med ett nytt för att klara dagens krav på inomhusmiljö. Det kommer även bli Vårviks flaggskepp och sätta prägel på hela området. Byggnaden ska användas till verksamhetslokaler, kanske ser vi en restaurang här i framtiden.

Huvudkontor, tidigt 1900-tal

Byggnaden kommer bevaras och rustas upp. Under pågående arbeten på Vårvik används byggnaden som platskontor och möteslokal.

Hisstornet, tidigt 1900-tal

Hisstornet ska restaureras och bevaras för att lyfta fram industriarvet från området.

Oljecisterner, tidigt 1900-tal

Byggnaderna försvinner för att området ska kunna saneras, men också för att skapa plats för både Stridsbergsbron och  ny infrastruktur. 

Rester av finvalsverket och mekanisk verkstad, 1960-tal

Byggnaderna försvinner försvinner för att området ska kunna saneras, men också för att skapa plats för både Stridsbergsbron och  ny infrastruktur. 

Lagerbyggnader och garage, 1980-tal

På 80-talet byggdes en del nya lagerlokaler och garage på området. Dessa byggnader försvinner för att området ska kunna saneras, men också för att skapa plats för både Stridsbergsbron och  ny infrastruktur. 

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN