Visualisering över hastighetssäkrad övergång på Vårviksvägen

Vi bygger hastighetssäkrad övergång på Vänersborgsvägen vid Vårvik

Med start måndag 28 augusti byggs en hastighetssäkrad övergång på Vänersborgsvägen. Gatan stängs av från Vårviksrondellen och Albertsvägen och arbetet väntas pågå till 15 september.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ett hastighetssäkrat övergångställe med platågupp över Vänersborgsvägen återstår att bygga inom gatuarbeten kopplat till den nya stadsdelen Vårvik. Arbetet startar måndag den 28 augusti och beräknas vara klart 15 september. 

Arbeter innebär komplettering av belysning, kablar, stensatta refuger i granitkantsten och  gupp i asfalt.

Påverkar trafiken

Vänersborgsvägen stängs av mellan Vårviksrondellen och Albertsvägen med start måndag 28 augusti. Boende utmed sträckan kommer att kunna komma fram. Trafiken leds runt Albertsvägen och Vårviksvägen till Vårviksrondellen. Cyklister hänvisas genom Vårvik.

Mer om hela projektet med Vårvik och Hjulkvarnelund - en ny del av din stad

Senast granskad 2023-08-28 av JOSÅKEBEN