En stor klaffbro med uppfällda klaffar i förgrunden, över en älv. Längs älvsidorna finns flerbostadshus och stadsmiljö, i bakgrunden finns ytterligare en bro och berg. Foto: Staffan Lundgren

Folkfest när Trollhättan inviger Sveriges största dubbelklaffbro 17 juni

Det utlovas folkfest när Stridsbergsbron ska invigas den 17 juni. Samtidigt ska Vårvik, och den för området karaktäristiska filfabriken, invigas och öppnas upp. En mängd aktiviteter och festligheter kommer att äga rum på båda sidor av bron. Välkommen att återupptäcka en historisk viktig del av Trollhättan i sin första nya, spännande skrud.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Drygt 2,5 år efter det första spadtaget för Stridsbergsbron har allt klaffat som det ska. Den 254 meter långa fladdermusanpassade bron över Göta Älv är på plats och förbereds för invigning och trafiköppning.

– Det här är stort för Trollhättan! Stridsbergsbron är en möjliggörare på flera olika sätt – en genväg, en länk som kopplar ihop staden och tillgängliggör besöksmål, en fantastisk entré till vår nya stadsdel Vårvik och otroligt viktig för en mer robust trafiksituation i Trollhättan, säger Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Folkfest när stadens binds samman – med flera andra invigningar

Parallellt med brobyggandet har utvecklingsarbeten pågått på både Vårvik- och Hjulkvarnelundsidan. I samband med öppningen av bron invigs ett flertal nya, och nygamla, besöksmål. Det blir aktiviteter på båda sidorna av Stridsbergsbron och ska finnas något för de flesta under dagen.

– Det här blir en dag där vi tror att många trollhättebor kommer se och känna vad den här bron och utvecklingen på båda sidorna om den – Vårvik och Hjulkvarnelund – faktiskt gör för Trollhättan. Två områden som tidigare varit nedgångna, delvis förorenade och tillslutna som nu öppnas upp och skapar otroliga möjligheter, säger Peter.

Välkommen till Vårvik

Det är inte bara möjligheten att för första gången gå på en helt ny bro som är det stora med den här dagen – utan också det som väntar på andra sidan: Vårvik. Efter saneringar, markarbeten, upprustning- och restaureringsprojekt, utveckling av vägar, stråk och parker öppnas dörrarna till Trollhättans nya stadsdel.

– Det är himla kul att äntligen öppna upp och bjuda in allmänheten till att nyttja och njuta av en betydligt större del av Vårvik än tidigare. Upptäck nya Stridsbergs Torg, Slipstenskajen och Thyras Park. Missa inte heller den fantastiska, nyrenoverade filfabriken vars öppnande blir en milstolpe som markerar 5 års arbete med planering, sanering och byggande av infrastruktur, förklarar Stadsdelsutvecklingschef Malin Nyberg.

En bilfri invigning

Under invigningsdagen den 17 juni är bron öppen för gående och cyklister. Övrig trafik släpps på några dagar senare, måndagen den 19 juni. På Stridsbergsbron är det gående och cyklister som får störst utrymme med 4 meter breda gång- och cykelvägar i båda färdriktningar.

– Det handlar helt enkelt om att vi vill ge alla människor ordentligt med utrymme på bron under invigningsdagen och även dagen därpå, för att se och upptäcka. Sedan släpper vi på biltrafik under ordnade former på måndagen efter, säger Drazen Kendes, projektledare Trollhättans Stad.

Fakta om bron

  • Brobyggnationen startade 26 november 2020.
  • Bron mellan Hjulkvarnelund och Vårvik är 254 meter lång. 
  • Den öppningsbara brodelen är en dubbelklaffbro.
  • Bron kommer vara tillgänglig för gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Särskild hänsyn ges till oskyddade trafikanter där gång- och cykelbanor är 4 meter breda i båda färdriktningarna och körbanan 3,5 meter åt båda håll. 
  • I förhållande till vattenytan så är den lägsta höjden 2 meter över vattenytan på Vårvik-sidan och i farleden är det 6 meter över vattenytan (närmast Hjulkvarnelund).
Senast granskad 2023-04-12 av REBLJU