Lila bakgrund med texten "Tidplan 2020"

Tidplan - genomförandet steg för steg

Håll koll på de viktigaste milstolparna när vi utvecklar Vårvik och Hjulkvarnelund.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tidplan(2)

Bakgrund

Planeringen för utvecklingen av Vårvik och Hjulkvarnelund har pågått sedan många år tillbaka när man arbetet fram en fördjupad översiktsplan för området. En rad olika utredningar och undersökningar ligger till grund för de beslut som fattats om hur området ska utvecklas. 

2018

 • Projektering av Stridsbergsbron startar
 • Start detaljplaner för Vårvik och Hjulkvarnelund
 • Samråd för detaljplan för Stridsbergsbron

2019

Våren 2019

 • Projektering av sanering, stabiliseringsåtgärder samt gata och ledningar startar under vintern
 • Arbete med detaljplaner för Vårvik och Hjulkvarnelund
 • Gestaltningsprogram för Vårvik tas fram
 • Utredning för bevarande av kulturmiljöer för det gamla industriområdet tas fram 

Hösten 2019

 • Detaljplan för Stridbergsbron till beslut om granskning
 • Start för sanering av gammalt industriområde samt stabilisering av älvkanten
 • Detaljplaner för Vårvik och Hjulkvarnelund till beslut om samråd
 • Samråd för detaljplaner för Vårvik och Hjulkvarnelund
 • Öppet informationsmöte för att presentera planerna - mer information kommer hösten 2019

2020

Våren 2020

 • Detaljplaner för Vårvik och Hjulkvarnelund till beslut om granskning och antagande
 • Detaljplan för Stridsbergsbron till beslut om antagande
 • Ombyggnation camping Hjulkvarnelund
 • Sanering parkslide och jätteslide i Hjulkvarnelund

Hösten 2020

 • Byggandet av Stridbergsbron startar
 • Utbyggnad av ny huvudgata påbörjas - anslutningsväg till Stridsbergsbron i Hjulkvarnelund

2021

 • Sanering färdigställs
 • Fortsatt utbyggnad av ny huvudgata - Vårvik
 • Fortsatt byggnation av Stridsbergbron
 • Fortsatt byggnation av Nya Hjulkvarnelundsvägen

2022-2030

 • Fortsatt utbyggnad av ny huvudgata - Vårvik
 • Fortsatt byggnation av Stridsbergbron
 • Fortsatt byggnation av Nya Hjulkvarnelundsvägen
 • Start för ombyggnation av Kungsportsvägen
 • Bro står klar
 • Huvudgata står klar
 • Fortsatt utbyggnad av stadsdelen

Relaterad information

Startsida Vårvik och Hjulkvarnelund

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN