Barn som sitter på en cykel

Bakgrund - så här har planerna vuxit fram

Läs mer om bakgrunden till den nya delen av din stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utveckling och satsningar för en ännu bättre välfärd

Vi planerar och utvecklar Trollhättan efter stadens övergripande vision: Trollhättan - en stolt och innovativ stad med plats för framtiden. Vi har också ett befolkningsmål som säger att vi ska bli fler invånare. Det är för att vi tror att det ger oss bra förutsättningar till en riktigt bra välfärd i Trollhättan. För att komma dit krävs satsningar och utveckling. 

Översiktsplanen styr den  långsiktiga utvecklingen

När det kommer till att utveckla kommunen så förhåller vi oss till en översiktsplan. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller kommunens utveckling och användningen av marken och vattnet. 
Läs mer om vår översiktsplan från 2013: Plats för framtiden 

Fördjupade översiktsplaner styr utveckling av specifika områden

Ibland gör en specifik plan för ett visst geografiskt område, en så kallad fördjupad översiktsplan. Den kompletterar översiktsplanen och ersätter den för just det geografiska området.

Fördjupad översiktsplan Knorren och Hjulkvarnelund

Hösten 2017 antogs den fördjupade översiktsplanen för Knorren och Hjulkvarnelund av kommunfullmäktige. Det är den som ligger till grund för utvecklingen av Vårvik (f.d. Knorren och Källstorps industriområde) och Hjulkvarnelund. 

Läs mer om den fördjupade översiktsplanen för Knorren och Hjulkvarnelund

Relaterad information

Startsida Vårvik och Hjulkvarnelund

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN