Lantbruk och hästgårdar

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansvar för att göra tillsyn på lantbruk och hästgårdar. Syftet med tillsynen är att minska påverkan på människor och på miljön.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är storleken på lantbruket som avgör hur ofta Samhällsbyggnadsförvaltningen gör tillsyn. Några stora lantbruk besöker vi varje år. De mindre lantbruken får besök vid behov.

Vi anpassar besöket efter din verksamhet. Vid besöket kontrollerar vi hur du följer lagen och hur du arbetar för att minska din verksamhets påverkan på människor och miljön. Vi tittar på jordbruket och vilka rutiner du har.

Vid besöket tittar vi bland annat på:

  • lagring av stallgödsel
  • spridning av stallgödsel
  • hantering av kemiska bekämpningsmedel
  • hantering av brännoljor och smörjoljor
  • hantering av övriga kemikalier
  • hantering av avfall och farligt avfall
  • egenkontroll.

Efter inspektionen får du en kontrollrapport. Där står det bland annat vad vi sett och vilka eventuella åtgärder som du behöver göra.

För inspektionen får du betala en avgift. De mindre lantbruken betalar en timavgift för den tid inspektionen tar. De stora lantbruken betalar en årlig avgift.

Lagar och regler

Det finns en mängd olika lagar och regler som styr jordbruksverksamhet. Jordbruksverket är den centrala myndigheten för lantbruk. På deras hemsida hittar du mer information om lantbruk och lagar. Flera av de lagar som rör miljöfarliga verksamheter gäller också för lantbruk. Det kan till exempel vara regler om lagring av brännolja, hantering av köldmedier eller utsläpp av avloppsvatten.

Du kan kontakta oss om du har frågor om lantbruk eller hästgårdar. Observera att vi inte har hand om djurskydd. Det är Länsstyrelsen som har hand om det.

Senast granskad 2024-02-12 av JEAWAD