Djuren på Vårviks Gård

Välkommen att lära känna våra djur, digitalt och på gården!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi tror på kraften hos djur och natur för att främja människors välbefinnande. Forskning har visat att interaktion med djur kan minska stress, öka glädje och till och med förbättra vår fysiska hälsa. Men det är inte bara människors välbefinnande som är i fokus här på Vårviks Gård. Vi strävar också efter att göra en verklig skillnad för utrotningshotade djur. Genom att ge dem en trygg och omsorgsfull miljö att leva i, arbetar vi aktivt för att bevara och främja dessa utrotningshotade svenska lantraser.

Det är inte ovanligt att en djurart blir utrotad i naturen sett ur ett historiskt perspektiv. Det kan ske till följd av naturkatastrofer där vissa arter inte hinner anpassa sig till nya geografiska eller klimatiska förhållanden.

Idag är det främst människans påverkan som hotar många djurarter med utrotning. Vår moderna produktions- och levnadssätt har en extrem påverkan på naturen och klimatet. Även de gamla djurarterna som fanns på bondgårdar är hotade på grund av effektiva maskiner och nya raser som avlas för högproduktion av mjölk och kött.

De gamla bondgårdsdjuren är ointressanta för den moderna marknadsproduktionen och därför är de starkt hotade. Deras öde har uppmärksammats genom Agenda 21-initiativet från Rio-konferensen 1992, där varje land ansågs ha ansvar för att bevara dessa gamla bondgårdsdjur. I Sverige är det Jordbruksverket som har yttersta ansvaret för att bevara dessa hotade djur, kända som svenska lantraser.

Det finns många seriösa personer, föreningar och organisationer som samarbetar med Jordbruksverket för att uppfylla Rio-konferensens målsättning om bevarande av de svenska lantraserna.

Det finns flera positiva aspekter med att bevara våra gamla hus- och tamdjur:

  1. Dessa djur är anpassade till sina lokala miljöer och utgör en del av vårt levande kulturarv.
  2. De är mer härdiga, motståndskraftiga och anpassningsbara till naturliga utemiljöer.
  3. De fungerar som levande genbanker med många positiva egenskaper som är beprövade av naturen, inklusive resistens och lokal anpassningsförmåga. De kan vara mycket värdefulla för framtiden.
  4. Ekologisk avel av utomhusdjur behövs för att bevara vissa kulturella landskapsmiljöer.

Skillnaden mellan moderna produktionsraser och lantraserna är att de förstnämnda är mer specialiserade för en specifik produktionsinriktning, medan lantraserna har utvecklats över lång tid för att ha specifika nyttiga egenskaper.

Det som är unikt med Vårviks Gård är att vi inte slaktar våra djur för köttproduktion som en vanlig bondgård brukar göra. Här får alla djur leva sitt liv och blir gamla.Gamla djur kan bli likadana som människor: magra, böjda och osäkra i sin gång och i sitt beteende. Så kan djuren se ut på Vårviks Gård och det handlar inte om att de är sjuka eller inte får tillräckligt med mat. 
 
Däremot, när våra djur bli sjuka, börjar bli dåliga eller visar ett annorlunda djurbeteende, så vänder vi oss direkt till veterinären som bedömer ifall djuret skall medicineras eller avlivas. Vi är mycket noggranna med att inget djur på Vårviks Gård skall lida. Djurskötsel och djurhälsa kombineras med regelbundna besök, eller vid behov akuta veterinärbesök. Vi har ett tätt samarbete året runt med veterinärer och länsstyrelsens djuransvariga.

På Vårviks Gård får alla djur röra sig fritt i sina egna hagar året runt. Vi har tydligt fastställt hur många djur varje hage kan rymma genom samarbete med vår distriktsveterinär. Våra djurhus är anpassade efter varje djurart och deras behov av utrymme. Dessutom är djurhusen konstruerade för att passa olika årstider och har godkänts av djurinspektörer. Vi håller en stabil population av djur för varje ras, men antalet kan variera mellan olika djurarter. Att låta djuren vara utomhus året runt är det bästa för deras hälsa och energi, eftersom deras kroppar naturligt kan anpassa sig till årstidernas förändringar. Snabba temperaturväxlingar mellan kyla och värme är påfrestande för de flesta djur och kan påverka deras hälsa negativt. Mindre djur som ankor, höns och kaniner, samt sjuka djur, vistas vid behov i stallboxar eller stora hönshus där det är fritt från frost under vintern.

 
 

Lär känna våra djur 

 
Senast granskad 2023-06-20 av JOSÅKEBEN