Välkommen till hönshuset

På Vårviks Gård finns åtta hönsraser: Bohuslän-Dals svarthöna, Orusthöna, Ölandshöna, Hedemorahöna, Gammalsvensk dvärghöna, Gotlandshöna, Öländsk dvärghöna och Kalles blandning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Två hönor utomhus

På Vårviks Gård finns följande utrotningshotade hönslantraser: Bohuslän-Dals svarthöna, Orusthöna, Ölandshöna, Hedemorahöna, Gammalsvensk dvärghöna, Gotlandshöna och Öländsk dvärghöna.

Två svarta hönor med ett litet rött hus i bakgrunden

Dessa gamla hönslantraser har alla en officiell status och bevaras som genbank av Svenska Lanthönsklubben på uppdrag av Jordbruksverket.

 

Det är inte riktig säkert när hönsen domesticerades, men det är den vilda röda djungelhönan som anses vara ursprungsarten till tamhöns (lat. Gallus gallus). Tamhöns började tämjas så tidigt som 6000 f.Kr. i Kina och fanns sen även i Indien ca 4000 f.Kr. De första tamhönsen kom hit till Norden för ca 2000 år sedan. Hönsen har alltid varit viktiga främst för människors näring.
 
I Sverige började hönsen med tiden att anpassas till lokala förhållanden och utvecklades till olika lokala härdiga lantraser. På Öland och Gotland nyttjades hönsen tidigt för kött- och äggproduktion, fjädrarna användes till kuddar och dynor och benen för tillverkning av till exempel flöjter och nålhus.
 
Tuppen är en gammal religiös symbol och fick ofta sitta högst upp i kyrkotornets spira. I nordiskt mytologi var han den som drev nattens demoner på flykt och hälsade soluppgången.
 
Tamhöns har funnits över hela landet och med tiden anpassats till det lokala klimatet så att olika sorter utvecklats. Den ursprungliga lanthönan hade alltså inte ett enhetligt utseende eller beteende, utan varierade mycket i färg, kroppsform och fjäderdräkt. Man pratade till exempel om gumphönan, som saknade stjärtfjädrar och krullhönan, som hade uppböjda fjädrar.
 
I slutet av 1800-talet glömdes de gamla hönsraserna helt bort och ersattes med mängder specialförädlade utländska hönsraser. En av de starkaste konkurrenterna var vit leghorn, som betraktades som en god värpare. Trots att lanthönsen var allvarligt utrotningshotade lyckades släktet bevaras tack vare enskilda lantbrukare som hållit på traditionerna. Eftersom lanthönsen har funnits länge i vårt land har de anpassats väl till klimatet och är också motståndskraftiga mot vanliga sjukdomar.
 
Först på 1980-talet har man förstått detta misstag med prioritering av utländska hönsraser och man började samla ihop de små restbestånden av dessa gamla hönslantraser, men många var redan utrotade.

Svarthönsen på gården är ganska lugna och fredliga. De har genbanksintyg och ingår därför i arbetet med att bevara utrotningshotade lantraser. Hönsen går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och kan också gå in i hönshuset, där de olika hönsraserna hålls åtskilda för att deras gener inte ska blandas.

Det finns beskrivet att under 1600-talet hade sjöfarare ifrån Moçambique i Afrika med sig en hönsras, som man idag tror är den Bohuslän-Dals svarthöna. Under 1800-talet spred sig den rasen till Bohuslän, Dalsland och Norge. Denna hönsras var mycket omtyckt för de hade en mycket bra förmåga att anpassa sig. Dagens Svarthöna härstammar från en flock i Bullarebygden i norra Bohuslän, där de är anpassade till en relativt fattig miljö. Den Svenska Lanthönsklubben bevarar denna ras med registrerat genbanksintyg från år 2012.

Det speciella med Svarthönsen är att de inte bara är svarta i sin fjäderdräkt och hela utseendet, utan att deras kött är också mörkfärgat, deras ägg däremot är vita till svagt beigea. En svarthöna lägger ca. 150 ägg per år. Rasen är tålig och motståndskraftig mot vanliga hönssjukdomar. De flyger gärna och dom är bra värp- och ruvhönor.

Hönsens hane kallas tupp, honan kallas höna och kläckta ungar kycklingar.

Orusthönsen på Vårviks Gård har genbanksintyg och ingår därför i arbetet med att bevara utrotningshotade lantraser. Hönsen går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och har även tillgång till innevistelse i hönshuset, där de olika sorterna hålls åtskilda för att inte deras gener ska blandas.

På Orust och Tjörn fanns rasen Orusthöna som anpassats till den karga, vindpinande miljön av skärgårdar. Där fanns det inte mycket naturlig mat för höns, så de behövdes livnära mycket med fiskrens. Dessa höns är bra anpassade efter det bohuslänska klimatet. Orusthönan anses ha klarat sig bra från inkorsningar av andra raser. Den Svenska lanthönsklubben påbörjade 1986 redan förstår den kulturella och genetiska värde och att tog upp Orusthönan i bevarande av svenska lantraser och fick sen 2001 sin status i genbanksregistret av Jordbruksverket.

På grund av kustens torftiga förhållanden förblev hönan liten till växten. Deras fjäderdräkt är spräcklig svart och vit och därmed mycket bra anpassat till det stenprickiga västkustmiljön. Temperamentet kan vara livligare än hos större hönssorter. Den är härdig i sin uppkomstmiljö och motståndskraftig mot vanliga hönssjukdomar. Den oförädlade lantrashönan har en liten, men robust kroppsform och väger mellan 1-2 kg. En orusthöna lägger ca. 150 ägg per år.  Tupparna kan vara ganska aggressiva jämfört med större hönsraser.

Ölandshönan på Vårviks Gård har genbanksintyg och ingår därför i arbetet med att bevara utrotnings-hotade lantraser. Hönsen går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och har även tillgång till innevistelse i hönshuset, där de olika hönsen hålls åtskilda för att inte deras gener ska blandas.

På Öland hittade man i byn Kåtorp en liten flock av Ölandshöna på en gård där de fanns från en lång tid tillbacka före 1840-talet utan inblandning av en annan hönsras. Deras rötter kan vara mycket gamla, kanske når de ända ner i medeltiden eller ännu äldre perioder. Förr var den vanlig i byarna runt omkring och man bytte bara tupp med varandra emellanåt. Därmed är den Ölandshönan den äldsta opåverkade svensk bevarande lantrasen. Genbanksverksamheten med öländsk höna startade år 1989 med endast 125 djur som är registrerad i den Svenska lanthönsklubben med genbanksintyg från år 2012.
 
Denna ursprungliga lantrasen är mycket härdig och mycket sällskaplig. På grund av det öländska klimatet och miljöförhållande tål de kyla och vind mycket bra. De är också skickliga att undvika rovfåglar genom söka bra skydd vid faran.
 
Ölandshönsen är en medelstor till stor lantrashöna av robust typ. Hönorna väger ca. 2 kg och tupparna väger ca. 3 kg.
 
Fjäderdräkten är idag mjukt grårandig eller gökfärg. Tuppen är oftast ljusare än hönorna. Andra färgvarianter är svart, viltfärg och beige. En ölandshöna lägger ca. 130 ägg per år och färgen på ägget är vit och väger ca. 55 gram.

Hedemorahöns på Vårviks Gård har genbanksintyg och ingår därför i arbetet med att bevara utrotnings-hotade lantraser. Hönsen går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och har även tillgång till innevistelse i hönshuset, där de olika hönsen hålls åtskilda för att inte deras gener ska blandas.

Som nästan alla allmogehöns var också Hedemorahönan mycket nära att utrotas. Denna lantras var länge en uppskattad gårdshöna runt Hedemora trakten i Dalarna. Dessa höns har lång tradition som brudgåvor och har funnits på gårdarna så länge man minns och kan berätta. Man hittade en flock Hedemorahöns i byn Trollebo år 1882 och den bevaras nu oförädlad i den Svenska Lanthönsklubben från 2012 i genbanksregistret.

Hedemorahönsens fjäderdräkt är mycket speciell, den är mycket tät, så det kallas "dubbeldun" och påminner om en ullstruktur, runt benen ser det ut som att de har byxor på sig. Bidunet (bifjädern) som sitter på insidan av kroppsfjädrarna är välutvecklad. Det tyder på lång anpassning till ett kallt klimat.
   
Det finns blå, svarta, vita eller nästan vita samt mindre frekvent vild- och vetefärgade.
 
Benen kan vara släta eller lätt befjädrade. Flertåighet kan förekomma. Inslag av svart färg i kam, slör och ansikte är vanligt. Vikt höna 1,5 - 2 kg och tupp 2 - 2,5 kg.

Gammalsvensk dvärghöns på Vårviks Gård har genbanksintyg och ingår därför i arbetet med att bevara utrotningshotade lantraser. Hönsen går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och har även tillgång till innevistelse i hönshuset där de olika sorterna hålls åtskilda för att inte deras gener skall blandas.

Härkomsten av Gammalsvensk dvärghöna är något osäkert, man tror att de importerades till Sverige. Det finns indicier på att de kom via det Ostindiska kompaniet under 1800-talet från Storbritannien ,eller direkt från Ostindien som en vildfärgad ras "tama bankivahöns".
 
Den tidens Gammalsvensk dvärghönsras består av tre åtskilda hönslinjer som hittades i Finsång, Toretorp i Södermanland och Askim utanför Göteborg. 1867 skiljer de svenska zoologerna Holmgren och Widegren på Det engelska dvärghönset och Det tama Bankivahönset. Den senare beskrivs som vår yngsta ras och överensstämmer väl med våra, de vanliga bruna svenska dvärghönsen. De äldsta och mest opåverkade stammarna av rasen svensk dvärghöna har slagits samman till Gammalsvensk dvärghöna som bevaras som rasens genbank. Den Svenska Lanthönsklubben bevarar denna lanthönsras i sin genbanks-verksamhet från år 2012.
 
Gammalsvenska Dvärghöns är kända som en liten hönsras, de är mycket härdiga i olika klimat, de är motståndskraftiga mot sjukdomar, livliga, duktiga på att leta foder och goda ruvare. De har en kropp som är kort och kraftig och med reslig hållning. Benen är glatta och normallånga och antal tår är fyra. Benfärgen är blågrå. Näbbfärgen är hornfärgad, kammen är enkel och fjäderfärgen är vildfärg. Att sandbada älskar de så som de flesta fåglar.
 
Fjäderfärgen vildfärgad med sina orangeröd/ svarta tuppar och brun/guldhalsade hönor. Kycklingarnas dunfärg är brun med tre mörka ränder på ryggen. Värpningen är för det mesta drygt 100 ägg per år för en höna som inte ruvat. Ruvlusten är utpräglad. Äggvikten är runt 35 gram och äggfärgen är benvit till svagt brunaktig/beige. Tupparna väger 0,6 - 1,0 kg och hönorna 0,5 - 0,8 kg.

Gotlandshönsen på Vårviks Gård har genbanksintyg och ingår därför i arbetet med att bevara utrotnings-hotade lantraser. Hönsen går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och har även tillgång till innevistelse i hönshuset, där de olika sorterna hålls åtskilda för att inte deras gener ska blandas.

På Fårö hittades under 1970-talet få besättningar av den gamla gotländska stammen: Gotlandshöna, som är en härdig lantras och hölls fritt på Fårö i öppna fårhus under hela året. Detta hönssläkte härstammar från fyra besättningar som letades fram under 1980- talet. Den första flocken, sju hönor och två tuppar, hittades på en enslig gård på Fårö på Gotland. Ägaren hade haft hönsen under hela sitt liv och samma gällde för hans far. Detta, kombinerat med att inga nya anskaffningar gjorts under hela den här tiden, gör gotlandshönan till en av våra mest opåverkade lantraser. Den skulle till och med kunna vara avkomling i rakt nedstigande led till vikingatidens höns. Gotlandshöns bevaras av Svenska Lanthönsklubben i genbanksregistret från år 2012.

Gotlandshönan har en robust kroppsform, växer liten långsamt. Hönsen är medelstor till stor, med en höna på ca två kilo och en tupp på upp till två och ett halvt kilo. Färgen på fjäderdräkten varierar mellan brunt, gult, svart, grått, blått och vitt. Hönan kan ruva till och med när det är riktigt kallt. En gotlandshöna lägger ca 150 ägg per år och färgen på ägget kan vara benvit till svagt brun eller beige.

 

Ölandshönan på Vårviks Gård har genbanksintyg och ingår därför i arbetet med att bevara utrotningshotade lantraser. Hönsen går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och har även tillgång till innevistelse i hönshuset, där de olika hönsen hålls åtskilda för att inte deras gener ska blandas.

Ursprunget till de Ölandska dvärghönsen är inte riktigt klarlagt. Först trodde man att de kom via England på 1600-talet som trädgårdshöns, på 1800-talet kallades de felaktigt pärlhöns. Deras rötter kan vara mycket gamla, kanske når de ända ner i medeltiden eller ännu äldre perioder. Nya genetiska studier visar att den Öländska dvärghönan härstammar från en mycket gammal lantras med dvärgväxt. Ölandshöns kan med säkerhet spåras tillbaka till före 1840-talet, till Kåtorps by på Öland. Den flock från Kåtorp hade gått i arv med gården i generationer, ej blandad med andra raser. Genbanksverksamheten med öländsk höna startade år 1989 med endast 125 djur. Lantrasen Öländska dvärghöns som avlas idag hittades i byarna Petgärde och Asklunda och har genbanksintyg från år 2012.

Ölandshönsen är en medelstor till stor lant-rashöna av robust typ. Hönorna väger ca 2 kg och tupparna väger ca 3 kg. Fjäderdräkten är idag mjukt grårandig eller gökfärg. Tuppen är oftast ljusare än hönorna. Andra färgvarianter är svart, viltfärg och beige.
 
En ölandshöna lägger ca 130 ägg per år och färgen på ägget är vit och väger ca 55 gram.

På Vårviks Gård finns en naturlig korsning blant annat mellan dvärghöna och svarthöna som kallas Kalles blandning. De är inte utrotningshotad och har inte genbanksintyg. Hönsen går ute året om i enlighet med sitt ursprungliga beteende och har även tillgång till innevistelse i hönshuset, där de olika hönsraser hålls åtskilda.

På Vårviks Gård finns en egen avdelning med osäkra korsningar mellan olika lantrashönser som kallas Kalles blandning. De har fått sitt namn efter Karl-Erik som arbetade på Vårviks Gård i många år. Med Kalles blandning menas en egen isolerad hönsgrupp som vi är inte säkert på om de höns blev korsade raser. De är därför inte utrotningshotad och har inte genbanksintyg. Vi ansåg att denna blandade hönsgrupp har samma rätt att bli gammal som vår policy gäller med alla våra andra utrotningshotade lantraser på Vårvik.

I denna särskilda hönsgrupp finns också bland annat höns eller tuppar som blir utstöt eller mobbat av sin egen rasgrupp. Det visade sig att vi kan i denna hönsgrupp även blanda ihop en utrotningshotad lantraskanin, det fungerar utmärkt bra och gynnar därmed mångfaldsprincipen av olika arter.

 
 
Illustration över en höna och kyckling

 

Hönfakta

  • Vikt: 1,8-3,6 kg.
  • Ruvningstid: 21 dagar
  • Antal ungar: kan lägga ett ägg om dagen - om hönan sedan får möjlighet att ruva kan hon få ungefär 6-12 kycklingar per häckning
  • Medellivslängd: 5-12 år
  • Gillar att äta: spannmål och frön, insekter och maskar
Senast granskad 2023-06-20 av JOSÅKEBEN