Välkommen till gethagen

På Vårviks Gård bor två Jämtgetterna. De går ute året om, i enlighet med sitt ursprungliga beteende. De har ett eget hus, en ligghall, i sin hage där de kan sova på nätterna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
En get i sin hage med ett hus i bakgrunden

Det är svårt att missa våra stolta och envisa getter när de vilar och solar sig på sitt stora stenblock. Där har de också kontroll över hela hagen och entrévägen in till gården. I gethuset har de tydliga regler vem som får gå in först och det är alltid en get som står vakt vid dörren, för att övervaka att inte något farligt närmar sig.

Två getter i sin hage på ett berg

Getterna tycker om att gnaga på grenar och de äter gärna av barken från de stora träden i beteshagen. Därför försöka vi skydda alla träd med extra högt metallnät. Getterna ger sig inte så lätt utan hittar oftast smarta lösningar för att komma åt sina favoritmat.

 

I Sverige har getter (lat. Capra aegagrus hircus) funnits sedan mer än 4000 år tillbaka och började senare användas som ett vanligt boskapsdjur. De fattiga bönderna fick då en mycket viktig tillgång till mjölk, kött och skinn. Getens ragg användes tillsammans med ull för raggsockor. Geten kallades förr för ”fattigmansko”, då bönderna sällan hade råd att skaffa en egen ko.
 
Jämtgeten tillhör en lantras som går under benämningen allmogegetter och är en mycket sällskaplig tamgetPå 1800-talet fanns det 170 000 getter i Sverige. I början av 1990-talet fanns det två större oförädlade getbesättningar i Sverige, en i Skånes djurpark och en i Jämtland. Knappt 10 år senare fanns det 69 hondjur och 20 bockar kvar. Idag finns det bara ett fåtal oförädlade jämtgetter. Som en oförädlad lantrasget räknas jämgeten idag som en av tre existerande allmogeraserna i de norrländska områdena. Rasen är akut utrotningshotad och arbete pågår för att bevara den.
 
Jämtgeten kan variera i färg och storlek. De flesta är vita med svart, brun eller grå teckning. Hos dessa getter har både honan och hanen horn. Hos getter kallas handjuret bock, hondjuret get, och ungarna killingar.
 
 
 
Illustration på getter

Getfakta

  • Vikt: 80-125kg.
  • Dräktighetstid: 145-180 dagar
  • Antal ungar: 1 per dräktighet
  • Medellivslängd: 15-20 år
  • Gillar att äta: gräs, blad, örter, blommor, skott, bark
Senast granskad 2023-06-20 av JOSÅKEBEN