En buske med höstfärger och en vägvisade skylt där det står Vitteneleden.

Vittene kulturled

Välkommen till platsen för Sveriges tredje största guldfynd och den natursköna kulturleden i Vittene, Norra Björke.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

År 1995 blev Vittene allmänt känt i Sverige som en fornlämningsplats då fyra och en halv guldring på sammanlagt 1,9 kg hittades. Vidare utgrävningar visade på en boplats och ett flertal gravar och gravfält. En vandringsled på 3,5 km tar dig förbi de viktiga historiska platserna. Leden är utmärkt med käppar som är rödmarkerade. Informationstavlor finns utplacerade utmed leden. Mellan gravfälten går leden över en åker och vid Gravfältet Högarna betar får. Tänk på att visa respekt mot djur och natur. Mellan Gravfältet Högarna och Tomterna går leden genom ett låglänt skogsparti där marken vid vissa tider på året kan vara blöt.

Idag kan guldfyndet i Vittene beskådas i Guldrummet på Statens Historiska Museum i Stockholm. I Åsaka-Björke Hembygdsgård finns kopior av 4 av de 5 föremålen i Vitteneskatten. 

Läs mer om kulturskatten på visittv.se 

Motions- och elljusspår stängda

Efter stormovädret den 23 februari finns det fortfarande stor risk att träd och stolpar kan falla ned. Därför är Trollhättans stads motionsspår och elljusspår stängda tills vidare.

Motions- och elljusspår stängda

Senast granskad 2024-02-27 av JONHJO