Minälv

Marknadsföreningen MINÄLV är en ideell förening som erbjuder sina medlemmar ett antal intressanta aktiviteter, främst i form av frukostmöten men även Mingälv-träffar och seminarier.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Minälv arbetar för:

  • ökad inspiration och utbildning inom marknadsföring
  • främja utbyte av kunskap och nätverksbyggande bland medlemmarna
  • verka för ett ökat samarbete mellan företag i området

Detta sker genom frukostmöten som hålls åtta fredagar per år. Frukostmötena som börjar kl 08.00 och avslutas kl 09.30 hålls av externa föreläsare och innehåller intressanta föreläsningar inom marknadsföring, försäljning och inspiration mm.

Minälv

Senast granskad 2015-11-25 av ELIBOM