Miljöbron

En länk mellan näringslivet och den akademiska världen

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Miljöbron är en ideell organisation vars mål är att verka för att skapa kontakter mellan högskola och näringsliv genom att förmedla konkreta, väldefinierade och tidsbegränsade projekt som studenter kan genomföra ute på företag. Den gemensamma nämnaren för samtliga projekt är miljö och hållbar utveckling. Genom projekten får små och medelstora företag, inom alla typer av branscher tillgång till den senaste kunskapen, möjlighet att kostnadsfritt utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete och kontakt med potentiella arbetstagare. För att anpassa till de behov som finns både i näringslivet och inom akademin förmedlar Miljöbron projekt som kan variera i tid från 20 timmar till 20 veckor.

Läs mer om Miljöbron här. 

Senast granskad 2015-11-25 av ELIBOM