Leader+

Vi söker boende, företagare och föreningar för samarbete kring ett projekt för att utveckla landsbygden i Trollhättans kommun. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vill du vara med i ett leaderprojekt?

Projektet är öppet för boende i:

  • Edsvid
  • Gärdhem
  • Velanda
  • Lagmansered
  • Norra Björke
  • Sjuntorp
  • Fors
  • Rommele
  • Upphärad
  • Åsaka


Anmälan till: Helena Kortered, Näringslivsenheten, Trollhättans Stad
helena.kortered@trollhattan.se 

Leader Göta Älv

Senast granskad 2024-02-19 av KLALIW