IUC Väst

- den självklara partnern för tillverkande industri

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

IUC Väst är sprunget ur företagsnätverket Networking Companies som sedan 1996 har varit det dominerande företagsnätverket i Fyrbodal för den tillverkande industrin.

IUC Väst är en del av IUC Sverige som är en paraplyorganisation för flertalet delregionala IUC. Genom denna samverkan skapas synergier och kostnadseffektivt via bland annat gemensamt kommunikationsmaterial och verktyg för företagsanalyser.

Vi samarbetar med näringslivsenheterna och Högskolan Väst. Under årens lopp har vi skapat goda relationer och korta kontaktvägar mellan företagen, samhället och akademin.

Vår ambition är att nå större helhetslösningar mot marknaden, erbjuda spjutspetskompetenser inom traditionella och nya områden samt skapa större affärsbaserad samverkan.

Vi träffas regelbundet och specialinbjuder intressanta opinions- och företagsledare som vi vill skapa fördjupade relationer och affärskontakter med. Detta resulterar i att deltagande företag lättare och snabbare får kontakt med större företag- något som för ett enskilt företag kan vara svårt och ta tid.

IUC Väst har som mål att

  • Vara den självklara partnern för tillväxt och utveckling
  • Samlande aktör för hela innovationssystemet "one way in"
  • Synliggöra företagens kompetenser och resurser
  • Öka konkurrenskraften hos företagen med riktade projekt


IUC Väst

Senast granskad 2014-07-07 av CLASBEN