Fyrbodals kommunalförbund

Hållbar samhällsutveckling i Fyrbodal

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi beslutar om tillväxtmedel

De insatser som Fyrbodal ska vara med och initiera ska vara bättre att göra gemensamt än var och en enskild kommun gör. Fyrbodals kommunalförbund prioriterar därför sina framtida insatser till att i samverkan:

  • Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
  • Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
  • Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land
  • Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling
  • Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling
  • Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund
  • Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland.

För att genomföra dessa insatser tar vi hjälp av olika aktörer och organisationer vars tjänster vi upphandlar eller ger projektmedel till.

Fyrbodals kommunalförbund

Senast granskad 2015-12-22 av KATLOO