E-tjänster och blanketter

Utför dina ärenden när det passar dig

Gör din felanmälan

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Dialog och synpunkter

Lämna in dina förslag, klagomål, frågor och diskutera med oss!

Aktuell trafikinformation

Håll koll på aktuella trafikavstängningar i kommunen

Jobba hos oss (extern länk)

För att kunna ge våra invånare ännu bättre service, söker vi fler innovativa, öppna och stolta medarbetare. Vill du bli en av oss?

Besök Trollhättan (extern länk)

Besök oss, vi har massor av roliga saker för både stora och små!

Kvinna med syrgasmask

Information om coronavirus

Trollhättans Stads åtgärder med anledning av coronapandemin, samt uppdaterad information från myndigheter.

Båt som slussar i slussarna i Trollhätte kanal

Nya slussar i Trollhättan

Trafikverket har tagit fram två alternativ för placering av nya slussar i Trollhättan. Fram till 20 februari kan du tycka till om dragningsförslagen.

Snöröjning och vinterväghållning

När vintern slår till med full kraft kan det vara bra att veta vem som bär ansvaret för snöröjning och halkbekämpning inom Trollhättans gränser. Vad behöver du hjälpa till med? Och vad kan du förvänta dig av oss? Svaren på dina frågor får du här.

Aktuellt just nu

  • Högtryck för företagsetableringar i Trollhättan

    Under de senaste två åren har antalet företag som vill etablera sig i Trollhättan ökat kraftigt. På stadens näringslivsenhet, som hjälper till med bland annat markanvisningar och lokaler, råder högtryck.
  • Tillfällig stängning av daglig verksamhet

    Trollhättans Stad har beslutat att tillfälligt stänga daglig verksamhet inom LSS från och med den 20 januari.
  • Kostnadsfri kulturskola för barn och unga

    Idag kör kulturskolan igång sin verksamhet för året – och den är kostnadsfri för barn och unga efter beslut i kommunfullmäktige i november. – Det visar att vår verksamhet har förtroende och att en av våra viktigaste målgrupper verkligen prioriteras,

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan