En vecka med fokus på suicidprevention och psykisk ohälsa

Vecka 37 arrangerar Trollhättans stad en vecka med föreläsningar och andra aktiviteter med fokus på psykisk ohälsa och suicidprevention. Veckan startar med den nationella suicidpreventiva dagen den 10 september. Välkommen att anmäla dig till föreläsningarna.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Syftet är att öka kunskapen, se, uppmärksamma och agera kring problematiken psykisk ohälsa och suicid. Det handlar om att Våga Psynas och Våga Pse!

Anmäl dig till föreläsningar

Program föreläsningar

Alla är välkomna att anmäla sig! Onsdag och torsdag är det minimarket och fikaförsäljning i Stadshuset.

Tisdag 10/9 - Suicidpreventiva dagen

 • SPIV utbildning Psykisk livräddning, Folkets hus, klockan 13.00-16.00. Gratis fika!

 • Levande tolkningar av Aviciis låtskatt med musiker från Trollhättans församling. Personliga berättelser, ljuständning, fika och samtal.
  Medverkande: Sjukhuskyrkan NÄL, Kyrkorna i Trollhättan, Suicide Zero, Spes, Spiv och Hope. Trollhättans kyrka klockan 18.30.

Onsdag 11/9 – Psykisk ohälsa barn och unga

 • Stöd och strategier för barn och unga med utmattningssyndrom, Stadshuset Sessionssalen klockan 9.00 - 11.30.
  Föreläsare: Bella Stensnäs leg. psykolog.

 • Problematisk skolfrånvaro, orsak och konsekvens, betydelsen av samverkan, tillit och förtroende. Relationsbyggande mellan elev,
  vårdnadshavare och skola. Stadshuset Sessionssalen klockan 13.00-14.30.
  Föreläsare: Malin Gren Landell leg psykolog. (tidigare regeringens utredare av problematisk skolfrånvaro)

 • Trollhättans Samverks arbete för att främja skolnärvaro. Stadshuset Sessionssalen klockan 15.00 - 16.00.
  Föreläsare: Linda Olsson specialpedagog och Lejla Bosno socialpedagog, från Trollhättans Samverk, barn och elevstöd.

Torsdag 12/9 – Psykisk ohälsa vuxna

 • Utmattningssyndrom hos vuxna, vad är utmattningssyndrom och hur utvecklas det över tid? Vilka faktorer håller utmattningen vid liv? Hur kan man komma tillbaka efter utmattning?
  Stadshuset Sessionssalen klockan 9.00 – 12.00. Föreläsare: Giorgio Grossi, Beteendevetare, leg. psykoterapeut, docent i medicinsk psykologi.

 • Föräldraperspektivet, att orka hjälpa våra barn att orka. Stadshuset Sessionssalen klockan 13.00 - 14.00.
  Föreläsare: Helen Hillengard behandlingssekreterare från Familjehuset.

 • SPIV utbildning PLR psykisk livräddning, Stadshuset Sessionssalen klockan 14.30 - 17.30.

Föreläsningarna är ett led i Trollhättans stads strategiska arbete kring suicidprevention.

 

Senast granskad 2024-06-11 av JENMAR