Samhällsbyggnadsförvaltningens avgifter för eget avlopp och värmepump

När du anlägger ett avlopp eller installerar en värmepump måste du betala en avgift till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Nedan kan du läsa mer om den avgiften och varför vi tar betalt för vårt arbete.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad kostar det?

Värmepump

  • 4336 kronor.

Enskilt avlopp

Ansökan/anmälan, tillstånd

  • 1-5 hushåll: 8672 kronor.
  • 6 eller fler hushåll: timavgift med 1084 kronor per timme.

Inventering av avlopp

  • 2168 kronor eller 3252 kronor (om besök krävs).

Ansökan om glesare slamtömningsintervall

  • Timavgift med 1084 kronor per timme.

Vad betalar man för?

Du betalar för inläsning, handläggning och upprättande av föreläggande, beslut eller förbud. Om vi behöver komma ut och titta på din avloppsanläggning tar vi även betalt för det.

Varför är timpriset 1084 kronor?

Våra politiker har sett över avgifterna och kommit fram till att vårt timpris för närvarande behöver vara 1084 kronor för att täcka våra kostnader. Det är ett normalt timpris jämfört med andra kommuner i vår närhet.

Varför måste man betala för det jobb vi gör?

Avgifterna har funnits sedan slutet av 1990-talet, då politikerna bestämde att de verksamheter som behöver tillsyn också ska betala för arbetet. Lagstiftningen är tydlig; skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas till detta.

Senast granskad 2022-01-01 av JEAWAD