Samhällsbyggnadsförvaltningens avgifter för eget avlopp och värmepump

När du anlägger ett avlopp eller installerar en värmepump måste du betala en avgift till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Nedan kan du läsa mer om den avgiften och varför vi tar betalt för vårt arbete.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vad kostar det?

Värmepump

  • 4236 kronor.

Enskilt avlopp

Ansökan/anmälan, tillstånd

  • 1-5 hushåll: 8472 kronor.
  • 6 eller fler hushåll: timavgift med 1059 kronor per timme.

Inventering av avlopp

  • 2118 kronor eller 3177 kronor (om besök krävs).

Ansökan om glesare slamtömningsintervall

  • Timavgift med 1059 kronor per timme.

Vad betalar man för?

Du betalar för inläsning, handläggning och upprättande av föreläggande, beslut eller förbud. Om vi behöver komma ut och titta på din avloppsanläggning tar vi även betalt för det.

Varför är timpriset 1059 kronor?

Våra politiker har sett över avgifterna och kommit fram till att vårt timpris för närvarande behöver vara 1059 kronor för att täcka våra kostnader. Det är ett normalt timpris jämfört med andra kommuner i vår närhet.

Varför måste man betala för det jobb vi gör?

Avgifterna har funnits sedan slutet av 1990-talet, då politikerna bestämde att de verksamheter som behöver tillsyn också ska betala för arbetet. Lagstiftningen är tydlig; skattemedel från kommuninvånarna ska inte användas till detta.

Senast granskad 2021-01-02 av Jeanette Wadman