Together towards Europe 2020

Trollhättan, 18-22 maj, 2016

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

EU 2020-strategin och dess mål och prioriterade områden har tagits upp under olika perspektiv beroende på de olika målgrupperna som deltagit i mötena.

Den första dagen av konferensen var inriktad mot tjänstemän och ansvariga för EU-samordnare. En inledande workshop om  projektcykeln förvaltningsprocessen öppnade dagen.

Denna del av programmet avslutades med ett utbyte av best practices bland deltagarna och deras framtida projekt som ska utvecklas under de tre ämnen som föreslagits av EU2020 strategin: smart och hållbar tillväxt. Tyngdpunkten i de olika arbetsgrupper och seminarier behandlas med lokala utvecklingsstrategier i ett europeiskt perspektiv är ansluten till smart tillväxt Prioritet. Särskilt attraktionskraft av städer och mindre kommuner diskuterades i samband med projektgrupper.

Deltagarna hade möjlighet att analysera de olika deklinationer ges till tillväxt föremål genom studiebesök inom olika policy område. Organiserade seminarierna  fokuserat på ett antal specifika teman som är anslutna till de tre makro mål Europa 2020. Dessa teman är av central betydelse för de lokala myndigheterna som deltog i mötet:  integration inom äldrevården, omställning av industriområden och stadens utveckling, strategier för landsbygdsutveckling, delaktighet och integration i förskolan och grundskolan, energisparstrategier i skolan.

Varje dag organiserades även studiebesök i skolor (utbildning och energisparande), Innovatum Science Park och företagsinkubator, äldreboenden (integration och delaktighet).

Båda möten / workshops och studiebesök representerade utgångspunkter för framtida utvecklingsprojekt; ja, varje session av studiebesöket avslutades med ett utbyte av idéer om möjliga projektförslag bland internationella partner.

Konferensen såg deltagande av:

  • 12 representanter för Collecchio kommun (IT)
  • 14 representanter från Forli kommun (IT)
  • 2 representanter från Camarinas kommun (ES)
  • 76 representanter från Sverige
     

Logotype för Europe for Citizens     Logotype, Trollhättans Stad

Senast granskad 2019-12-20 av CLASBEN