Kemikalier

Idag finns det över 100 000 olika kemiska ämnen på marknaden. Vår användning av kemikalier är stor, men kunskapen om effekterna på oss människor och miljön är begränsad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Företag använder idag stora mängder kemikalier. Många av dessa kan på olika sätt skada människors hälsa eller miljön. I miljöbalken finns en så kallad utbytesprincip. Den går ut på att miljö- och hälsofarliga kemikalier ska undvikas om det är möjligt. Kemikalierna ska också ersättas med mindre farliga produkter.

Reach

EU har tagit fram en kemikalieförordning som kallas Reach. Förordningen införs stegvis och den är mer omfattande än tidigare lagar. Lagstiftningen lägger ett större ansvar på alla företag.

Reach på Kemikalieinspektionens hemsida

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD