Det här händer med din anmälan

När du lämnat en anmälan eller ansökan till Miljökontoret på Samhällsbyggnadsförvaltningen, kan du alltid vänta dig någon form av bekräftelse, till exempel ett beslut från oss. Här beskriver vi kort vad vi gör med din anmälan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 1. När vi får din anmälan registrerar vi den och ger den ett diarienummer.
   
 2. Anmälan lämnas till någon av våra handläggare. Handläggarna på kontoret har olika kompetenser och arbetar med olika typer av ärenden.
   
 3. Vi granskar din anmälan. Om det saknas uppgifter hör vi av oss till dig. När vi har alla uppgifter kan vi börja vår handläggning.
   
 4. Våra handläggningstider är ungefär.
   
  * 1-2 veckor för registrering av livsmedelsanläggningar
   
  * 1-3 veckor för de flesta anmälnings- och ansökningsärendena
   
  * mindre än 6 veckor för anmälningar om miljöfarlig verksamhet, till exempel småindustrier och värmepumpar, enskilda avlopp
   
  * 3 månader för att svara på årsrapporter, miljörapporter och köldmedierapporter.
   
 5. I vissa fall kan vi behöva ta kontakt med närboende, andra myndigheter eller organisationer för att få deras synpunkter.
   
 6. Ofta skriver vi ett ”Förslag till beslut”. Förslaget utgår från de uppgifter du lämnat i din anmälan. Vi skickar det till dig så att du har möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter.
   
 7. Vi fattar ett beslut och skickar det till dig. De flesta beslut tas av en handläggare, men vissa ärenden ska beslutas av Miljönämnden. Dessa ärenden kan ta något längre tid.
   
 8. Beslutet kan överklagas. Du får information om hur man överklagar tillsammans med beslutet.
   
 9. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar betalt för sin handläggning. Kostnaden baseras på en timavgift. Du får en faktura.

Relaterad information

Samhällsbyggnadsförvaltningens avgifter för:

livsmedelsföretag

miljöfarlig verksamhet

hygien- och undervisningslokaler

eget avlopp och värmepump

Senast granskad 2022-09-23 av JEAWAD