Regler och förhållningssätt

Walk of Fame Storgatan Trollhättan – regler och förhållningssätt för huvudmän

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Syfte

Walk of Fame i Trollhättan finns till som en del i marknadsföringen av de positiva värden som Trollhättan står för. Film och filminspelning präglar Trollhättan till stor del och med denna gata vill vi skapa en liten bild av filmens genomslagskraft och betydelse för orten.

Trollhättans Stad

Trollhättans Stad är ansvarig för förvaltningen och utveckling av Trollhättans Walk of Fame. Trollhättans Stad ansvarar för tillverkning av stjärnplattor samt montering av dessa på lämplig plats.

Det åligger huvudmannen att på ett kreativt sätt utveckla nya projekt för Trollhättans Walk of Fame.

Film Väst

Film i Väst fungerar som kreativt bollplank och bidrar med fackkunskaper och kontakter.

Juryn

Representanter från Trollhättans Stad och Film i Väst bildar den jury som utser de stjärnor som får möjlighet att förgylla Storgatan med sitt namn.

Vid invigningen den 28 augusti infogas tolv plattor i Storgatan. Dessa tolv namn utses av juryn. Därefter är ambitionen att årligen fylla på med ytterligare stjärnor. Detta ska inte låsas till fasta tidpunkter utan bör ske på ett flexibelt sätt.

När Trollhättan gästas av en lämplig stjärna ska juryn ha flexibiliteten att snabbt agera och utnyttja tillfället. Målsättningen är att det kring varje nymontering av stjärnplattor ska arrangeras en liten ceremoni där aktuell filmstjärna finns på plats.

Kriterier för att tilldelas en stjärna

Det står juryn fritt att efter kompetens utse vem som ska föräras med en stjärna i Trollhättan. Juryns beslut kan inte överklagas, dock finns följande kriterium att följa:

Utsedd person ska ha gjort framträdande arbete inom filmen samt dessutom ha anknytning till Trollhätteregionen. Således kan det vara person som spelat in film i Trollhätteregionen eller person som spelat in film utanför orten, men har annan anknytning, exempelvis uppväxt- eller boendeort.

Senast granskad 2019-01-10 av PERIVA