Odling på Vårviks Gård

Vi skyddar biologisk mångfald för en hållbar framtid. Det ger oss mat, medicin, ren luft och vatten och är viktig för naturens balans. Förluster av arter kan påverka hela ekosystemet negativt. På Vårviks Gård bedrivs ekologisk odling med fokus på att bevara och gynna den biologiska mångfalden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ekologiskt jordbruk efterliknar naturens egna sätt att producera och bedrivs i syfte att hitta de bästa alternativen som främjar naturens ekosystem och människors hälsa och välbefinnande. I en ekologisk odling rättar sig odlaren efter markens bördighet och använder ekologiska åtgärder för att förbättra markkvaliteten och den biologiska mångfalden, vilket bidrar till den lokala och globala hållbarheten i naturen.


Den ekologiskt inriktade odlingen på Vårviks Gård spelar en viktig roll i kretsloppstänkandet och miljövänlig resurshantering och bidrar till kunskapslyft, inspiration och glädje.


Under ekologisk odling finns det ett antal definitioner, som exempelvis: permakultur, biologisk-, organisk-, biodynamisk-, naturanpassad-, alternativ- och täckodling. Användning av kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel samt gentekniskt modifierade frön eller växter avvisas generellt i ett ekologiskt jordbruk. Gemensamt för alla ekologiska odlingsmetoder är den naturvänliga hushållningen av samtliga naturresurser.

I början av 1990-talet etablerade Vårviks Gård med Hushållningssällskapet Vänersborg ett kontinuerligt, odlingsbaserat kunskapsutbyte. De hjälpte till med jordprov från olika odlingsland. Deras råd om "grön rehabilitering" var till stor nytta för gårdens utveckling, dels för praktiska miljövänliga odlingsmodeller, dels för lätta och varierade arbetsmetoder för nybörjare.

Vårviks Gård fick också mycket hjälp av projektet Greppa Näringen (Länsstyrelsen i Västra Götalands län) som år 2010 gjorde en heltäckande kartläggning av hela gårdens miljövänliga resurshantering och balansräkning av växtnäringsämnenas kretsloppflöde. Sedan dess har deras rådgivning varit grunden för den ekologiskt hållbara utvecklingen på Vårviks Gård.

 
 
Senast granskad 2023-08-24 av ALIFRE