Teckning med dova färger. På teckningen syns en vit och röd lada med fönster och gula dörrar.

Historia om Vårviks Gård

Strax utanför Trollhättans centrum ligger en verklig oas inbäddad mellan några gamla ekar, Vårviks gård. Gården har en lång historia bakom sig tillsammans med de människor som levt sitt liv där. Lär känna människorna och byggnaderna på gården.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tidslinje

 

Under 1500- och 1600-talet hette gården Flundabogården.

Gården döptes om till Pinnekroken och ägdes av Västgöta-Dals regemente.

Gården fick sitt nuvarande namn, Vårviks Gård, när den köptes av Eva Ulrika Annell år 1886.

Från slutet av 1800-talet fram till 1965 ägdes gården av Trollhättans Elektriska Kraft (nu Vattenfall). Sedan 1965 har gården ägts av Trollhättans Stad.

Mellan åren 1948 och 1992 arrenderades gården av paret Helmer och Ruth Johansson. Tillsammans med katten Oscar bodde de i den stora månggårdsbyggnaden, som senare kom att kallas Ruths hus. Fram till 1970 bedrev de jordbruk på gården, sedan övergick de till att inackordera hästar till år 1992.

1992

Lantbrukaren Bengt Bengtsson övertog arrendet av gården, medan paret Johansson bodde kvar i sitt hus. Efter Helmers död år 2005 bodde Ruth ensam kvar till 2007.

Undantagsstugan, som nu kallas Gula huset, var under en tid uthyrd av kommunen till konstnären Fredrik som flyttade ut 2003.

1996

Arbetsmarknadsenheten (AME) /Trollhättans Stad övertog arrendet med skötseln av hela Vårviks Gårds mark och byggnader. Jordkällaren med sitt småhus är fortfarande uthyrd till föreningen Kattsussen för sin verksamhet.

 

Byggnader

Svartvit ritning av gammalt hus. Huset är högt och har på vardera sida en utbyggnad.

Magasinet

Ett magasin i tre våningar från tidigt 1800-tal. Tillbyggnaden, logen, tillkom under 1920-talet. Byggnaden har mestadels använts som lager.

Svartvit teckning på gammalt stort hus. På bilden syns entrédörr, fönster altan och balkong.

Manggårdsbyggnaden

Byggdes runt år 1800-1850. Är av så kallad salbyggnadstyp

Svartvit teckning på ett litet gammalt hus med två dörrar och flera fönster.

Undantagsstugan

Uppfördes runt 1800-1850-talet och var förr bostad åt pigor och drängar.

Svartvit teckning på ett gammalt hus. Underdelen av huset är av sten, överdelen av trä.

Källarvinden

Byggdes under 1850-talet. Underdelen av byggnaden är stenmurad och överdelen är ett litet hus i trä. År 1950 byggdes överdelen om till ett hönshus och källaren till ett skyddsrum. Idag hyrs huset ut till föreningen Kattslussen.

Ladugården

Är byggd av timmer och resvirke. Byggdes troligen vid 1870-1880. Högdelen byggdes till 1925-1926 i konststen och resvirke.

 
 

Hela Vårviks Gård med sina byggnader är upptagen som en kulturhistoriskt värdefull miljö i Trollhättans Stads bevarandeprogram, som antogs 1992.

 
 
Svartvit bild på ett hus med många fönster.  Runt huset syns mycket grönska.
Svartvit bild på en gammal järnväg. På bilden syns en skylt med texten: Livsfarlig ledning.
Svartvit bild på en ladugård. Ladugården är omringad av åker och träd.
Svartvit bild på en grusväg. Längre bort från vägen syns flera byggnader.
Senast granskad 2023-06-28 av LINHER